”Alla ska arbeta för att driva igenom era frågor”

Klimat På MIljöstrategidagarna berättade miljöhistoriker Sverker Sörlin om hur miljö har gått från ett separat spår till att bli en samhällsfråga. Det behöver miljö- och hållbarhetsansvariga pusha för i sina verksamheter.

Miljö, klimat och hållbarhet är inte längre separata spår och kan inte drivas så oavsett om det handlar om en verksamhet eller global politik. Miljö har byggts in och blivit en samhällsfråga. Det säger Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. På Miljöstrategidagarna gav han en analys över miljöområdets utveckling.

– Vi älskar sektorer i det här landet, det är bekvämt att sortera in allt men inte så framgångsrikt för att nå resultat. Bredda perspektivet och se inte så snävt på er verksamhet och ert arbetsområde. Alla runt om er ska arbeta för att driva igenom era frågor, uppmanar han.

Sverker Sörlin tipsar miljö- och hållbarhetsansvariga att foga in sina frågor och sitt arbete i ett större sammanhang för att höja kunskapen och engagemanget.

– Vi behöver definiera begrepp och knyta ihop arbetet i våra egna verksamheter. Tänk kunskap, engagemang och emotionellt engagemang. Expertis driver inte förändring, vi behöver låta frågan komma oss nära för att kunna arbeta med dem. Det är en utveckling som sker på alla nivåer nu. Forskning börjar med att isen smälter, men landar i hur samer bor och verkar när klimatet förändras, förklarar Sverker Sörlin.

Jobba tvärgående

Sverker Sörlin pekar på hur diskussionen om hållbarhet och klimat fått uppmärksamhet i nya arenor, som populärkulturen. Att institutionerna byggs om är en viktig del för att föra utvecklingen framåt.

– Staten behöver vara lokomotiv men mobiliseringen underifrån behöver jobba för samverkan och helhet, säger han och påpekar att den mest citerade forskningen på området inte är naturvetenskaplig utan kommer från forskare inom ekonomi, psykologi, humanism och medicin.

– De utmaningar vi står inför idag har inte en entydig lösning. Vi efterfrågar kritiskt tänkande, kreativitet och emotionellt intelligens, färdigheter som inte behövdes för bara några år sedan men som nu är viktiga delar för att få gehör.

Hur ska man då träna sektorsövergripande tänkande?

– Gör det handgripligt, knyt direkta kontakter inom helt andra förvaltningar och områden, dessa anknytningspunkter kommer leda till nya spännande tankar och arbetssätt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.