nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Älgmagar visar vägen till morgondagens biobränsle

Bakteriefloran i älgmagar kan bidra till utvecklingen av nya biobränslen. Det menar KTH-forskarna Henrik Aspeborg och Anders Andersson, som kartlagt outforskade mikrober och enzymer i älgvåmmen.

  • Annons 1

– Tyvärr har första generationens bioetanol fått så mycket kritik i Sverige att vi håller på att missa genombrottet för andra generationens biodrivmedel, säger Henrik Aspeborg.

Ny forskning från KTH ger en inblick i hur älgmagens mikroorganismer bryter ned fiberrikt växtmaterial. Kunskapen ska leda till nya möjligheter att förbättra hållbara processer för förädling av skogsråvara och nya produkter baserade på skogsbiomassa.

– Syftet med vårt arbete är att visa de möjligheter som finns för förädling av skogsråvara. Det kan i ett senare skede innebära framtagandet av helt nya produkter baserade på vad skogen kan ge, som till exempel bioplaster eller miljövänliga förnybara kemikalier. Framför allt kan studien leda till effektivare och billigare produktion av andra generationens biodrivmedel, säger Henrik Aspeborg, en av de två forskarna och verksam vid skolan för bioteknologi vid Kungliga Tekniska högskolan.

Andra generationens bioetanol

Den första generationens bioetanol har mött kritik, då den främst tillverkas av socker och stärkelse från olika grödor, vilket har ansetts konkurrera med livsmedelsproduktionen. Ett annat alternativ är därför att använda växtdelar människan inte äter, som halm och trä.

Men för att den ska bli konkurrenskraftig måste det enzymatiska nedbrytningssteget bli både effektivare och billigare.

– Vi vill gärna bidra till omställningen av bioekonomi och vi hoppas att få anslag för nästa steg. Vem vet, kanske är det just i älgvåmmen vi hittar bättre och mer verkningsfulla enzymer för miljövänlig och hållbar omvandling av växtbiomassa. Det finns säkerligen ett stort antal enzymer med kommersiell bioteknologisk potential bland alla de tusental som forskarna har identifierat i älgvåmmen, säger Henrik Aspeborg.

Studien ”Ninety-nine de novo assembled genomes from the moose (Alces alces) rumen microbiome provide new insights into microbial plant biomass degradation” är publicerad i ISME journal.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.