Alger ger nytt bränsle till bruken

Algodlingar kan ge miljövinster och nya affärsmöjligheter för landets massa- och pappersbruk. Nu startar en förstudie om hur alger kan omvandla brukens restprodukter till biomassa.

Alger ger nytt bränsle till bruken

Algerna tar hand om närsalter i brukens avloppsvatten och fixerar koldioxid ur rökgaserna. Ur algerna kan sedan olja utvinnas och algresterna kan till exempel rötas till biogas eller pelleteras. Processen ska minska övergödning och koldioxidutsläpp och skapa nya inkomstkällor för bruken. En annan fördel är att kunna ersätta ett icke förnybart material mot ett förnybart.

Förstudien ska visa hur processen kan se ut och identifiera tänkbara samarbetspartners längs hela kedjan, från anläggning till slutanvändare. Visar förstudien att processen är gångbar kommer pilotstudier att ske hos Nordic Paper Bäckhammar.

– Det här är en väldigt innovativ idé och därför blev vi nyfikna när vi hörde talas om projektet. Det kan bidra till att stärka våra intäkter på energisidan vilket gör oss mindre konjunkturkänsliga. Dessutom skulle det kunna bidra till att reducera vår miljöpåverkan, säger Tarjei Svensen, labb- och miljöchef på Nordic Paper Bäckhammar.

Förutom Energy Square, Nordic Paper Bäckhammar och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut deltar en rad andra aktörer i projektet, såväl företag som Karlstads universitet och Region Värmland. Den finansieras med 750 000 kronor av Vinnova.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.