Alarmerande läge på Östersjöns botten

Syrebristen breder ut sig på Östersjöns botten.
– Situationen kan försämra ekosystemets möjlighet att leverera tjänster till samhället, säger Bertil Håkansson på Havs- och vattenmyndigheten.

Alarmerande läge på Östersjöns botten
Hav

SMHI har undersökt syrehalten i Östersjön sedan 60-talet. Myndighetens senaste siffror talar sitt tydliga språk: under 2011 var utbredningen av döda bottnar större än någonsin och året därpå förvärrades läget än mer.

– Situationen är värre än någonsin, i dag omfattar syrebristen nästan 20 procent av Egentliga Östersjöns bottnar, det är väldigt alarmerande, säger Bertil Håkansson, chef för havsförvaltningsenheten vid Havs- och vattenmyndigheten, Hav.

Bara under 2000-talet har utbredningen av syrefria bottnar ökat från 5 till 15 procent i området som kallas Egentliga Östersjön och som sträcker sig från Ålands hav i norr till de danska sunden i söder och väster. Därtill har områden som inte är helt syrefria men ändå påverkade av syrebrist också ökat i snabb takt.

– Om vi ska kunna uppnå god miljöstatus i Östersjön måste utsläppen av kväve och fosfor minska. Jordbruket står för den största delen men dålig rening av vatten från enskilda avlopp bidrar också starkt till övergödningen, säger Bertil Håkansson.

Fakta

Läs mer om övergödningen…

…och dess koppling till fosforkrisen i det nya numret av pappersutgåvan av Miljö & Utveckling som kommer ut den 13 februari.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.