Al Gore fick fredspris tillsammans med FNs klimatpanel

FNs klimatpanel IPCC och Al Gore delar på årets fredspris. Panelen prisas för sina vetenskapliga insatser och Gore för att han lyckats nå ut med budskapet.

De två pristagarna har spelat en avgörande roll i debatten om den globala uppvärmningen. FNs klimatpanel har, enligt Nobelkommittén, under två decennier lyckats uppnå allt bredare enighet om sambandet mellan mänskliga aktiviteter och förändringar i klimatet. Den förre amerikanske vicepresidenten Al Gore får fredspriset för att han framgångsrikt lyckats förmedla klimatbudskapet över hela världen.

– Alla på jorden – vanliga människor, politiker och statsledare – måste göra allt som står i deras makt för att bromsa den globala uppvärmningen. Det krävs handling nu, innan människan förlorar kontrollen över klimatförändringarna, fastslår Ole Danbolt Mjøs, ordförande i den norska Nobelkommittén, enligt Dagens Nyheter.

Klimathotet och fredspriset har ett samband. Nobelkommittén hänvisar till att klimatförändringen ökar faran för våldsamma konflikter och krig, både inom och mellan stater.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.