Akademiker underkänner klimatpolitiken: ”Arbetsgivare måste göra mer”

Saco Endast en av tio akademiker anser att politiken gör tillräckligt för att hantera klimatfrågorna, och sju av tio är oroliga för klimatförändringarna, visar en ny undersökning.
– Såväl politiker som arbetsgivare måste göra mer för att öka takten i den gröna omställningen, säger Göran Arrius, ordförande på Saco, till Miljö & Utveckling.

Akademiker underkänner klimatpolitiken: ”Arbetsgivare måste göra mer”
Göran Arrius, ordförande på Saco.

En betydande oro över klimatförändringarna råder bland akademiker. Samtidigt upplever få av dem att politiken främjar den gröna omställningen. Detta är slutsatsen från en ny undersökning genomförd av Saco i samarbete med Novis Opinion.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Enligt undersökningen anser nästan nio av tio akademiker att klimatfrågorna är viktiga, och sju av tio uttrycker oro över klimatförändringarna. Endast en av tio anser att politiken gör tillräckligt för att hantera klimatfrågorna, medan mer än åtta av tio anser att politiken har potential att bidra mer.

Undersökningen visar dessutom att sju av tio akademiker anser det vara viktigt att arbetsgivaren arbetar med klimatfrågor.

– Budskapet är tydligt: såväl politiker som arbetsgivare måste göra mer för att öka takten i den gröna omställningen. Arbetsgivare behöver ta ett större ansvar inte minst för att kunna attrahera högkvalificerad arbetskraft, säger Göran Arrius, ordförande på Saco.

Vad kan arbetsgivare göra för att öka takten i den gröna omställningen?

– Frågan är komplex då våra medlemmar verkar inom en mångfald av arbetsmiljöer, inklusive stora och små företag, både inom den offentliga och privata sektorn. Det är en utmaning att försöka generalisera och sammanfatta alla dessa olika erfarenheter. Men jag tror att alla arbetsgivare bör överväga hur de kan bidra till en positiv utveckling. Åtgärderna kan variera beroende på företagets förutsättningar, men jag är övertygad om att alla kan göra sin del, säger han.

Vidare säger Göran Arrius att omställningen inte bör ses som ett hot av de anställda, utan snarare som en möjlighet.

– Om någon har arbetat i 25 år med förbränningsmotorer på Volvo, bör de ges chansen att göra en övergång och bli experter på elmotorer i stället. Det är av yttersta vikt att omställningen hanteras på ett klokt sätt, säger han.

Han tar upp polen som ett exempel, där många gruvarbetare är rädda för omställningen då de ser arbetslöshet som en direkt konsekvens.

– Omställningen måste ske på ett sätt som ger de anställda en känsla av trygghet och engagemang för att delta aktivt, avslutar Göran Arrius.

I ett pressmeddelande framför även Göran Arrius sex krav till regeringen:

”Som ordförande för Sverige akademiker vill jag uppmana regeringen och Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari att lyssna på forskarna. Ta klimatkrisen på allvar. Bedriv en vetenskapligt underbyggd miljö- och klimatpolitik. Och ge Sveriges akademiker förutsättningar att bidra till den gröna omställningen!

Sacofederationen kräver bland annat att regeringen ska:

  1. Bedriva en vetenskapligt underbyggd miljö- och klimatpolitik.
  2. Använda ekonomiska styrmedel för att minska klimatpåverkan.
  3. Stödja forskning och utveckling inom den gröna omställningen.
  4. Säkra en driftsäker och fossilfri energiförsörjning.
  5. Säkra nödvändig kompetens för en grön omställning och hållbara jobb, bl a genom långsiktig finansiering av omställningsstudiestödet.
  6. Använda arbetsmarknadens parter för samverkan och löpande dialog.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.