Affärsnätverk för miljöföretag bildas

Ett antal företag inom miljöteknikbranschen i Västernorrland planerar att bilda ett nätverk, Sustainable North Sweden. Syftet är att öka företagens affärsmöjligheter genom att bland annat samarbeta via partnerskap, göra gemensamma omvärldsanalyser och kundundersökningar och samordna utlandsaffärer.

– I Västernorrland är vi många företag som arbetar med miljörelaterade produkter och tjänster, uppger Peter Johansson, platschef för Ångpanneföreningen i Sundsvall. I hela Norrland är vi ännu fler. För att dra nytta av globaliseringen, det som många betraktar som ett hot, ska vi nu mobilisera krafter för att hämta affärer från både regionala, nationella och internationella marknader. Omställningen till hållbara miljö- och energisystem kommer att kräva stora investeringar. Tillsammans kan vi stärka vår konkurrenskraft och samtidigt bidra till en ökad tillväxt i länet och i Norrland, avslutar Peter Johansson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.