Affärsmodellen avgör miljöarbetets lönsamhet

Små svenska bolag som satsar på miljöinriktning är mindre lönsamma än företag som inte gör det. De företag det går bäst för har en affärsmodell som hjälper kunden att spara pengar på sikt och arbeta med miljöfrågor.

Affärsmodellen avgör miljöarbetets lönsamhet
Stock.xchng

Marcus Linder, doktorand vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers, som nu har fått Renovas miljöstipendium för sin forskning, har studerat hur små företag tjänar pengar på sin miljöinriktning. I en intervju på Chalmers hemsida konstaterar han:

– Det är svårt att tjäna pengar på miljöinriktning, åtminstone för små företag. Små svenska bolag som satsar på miljöteknik är klart mindre lönsamma än företag som inte gör det.

Istället menar han att de företag som det verkar gå bäst för är de vars erbjudanden hjälper kunderna att spara pengar på sikt, samt de som har erbjudanden som kunden kan använda för att arbeta långsiktigt och strategiskt med sin egen utsatthet för miljöfrågor.

Återtillverkning en lösning

Marcus Linder har även studerat så kallad återtillverkning som en fungerande affärsmodell för lönsam miljöteknik. Återtillverkning handlar om att redan använda produkter används i fabrikstillverkning av nya produkter efter att de renoverats och uppgraderats, ett slags mellanting av återanvändning och återvinning.

Startmotorer och kopiatorer är områden där återtillverkning redan fungerar. För lönsamhet krävs att företagen redan från början designar produkter för återtillverkning. Och enligt Marcus Linders forskning är fördelarna många. Dels minskar risken för råvarubrist, dels gynnar det lokal produktion och minskar svinn och avfall. För att få det att fungera anser han dock att det första steget i att hitta lönsamma lösningar är att identifiera var problemen finns.

För stipendiet på 100 000 kronor planerar han nu att skriva en bok om cirkulära affärsmodeller med fokus på möjligheter och utmaningar för svenska tillverkande företag så att de redan från början designar produkter för att återanvändas och återproduceras.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.