ABB ger snurr åt vindkraften

Med hundratals produkter och system är ABB en ledande leverantör till vindkraftsbranschen. Och vindkraft är viktigt för ABB. En av ABBs största enskilda order 2007 kom inom vindkraft: kraftöverföring från 80 vindkraftverk i havet för 2,7 miljarder kronor.

Jätteordern på 2,7 miljarder kronor kom från E.ON Netz Offshore och gällde ABBs HVDC Light, teknik som ska koppla samman världens största havsbaserade vindkraftpark, totalt 80 vindkraftverk i Nordsjön som ska stå klara att tas i drift hösten 2009, med det tyska elnätet.

Och ABB kan vänta sig fler jättebeställningar i Tyskland. I Nordsjön finns planer på fyra vindkraftskluster med 7–8 vindkraftparker i varje. Utöver detta finns en vision om ett Super grid i Nordsjön: ett nät av kraftkablar på Nordsjöns botten som både innehåller länkar mellan vindkraftparkerna och näten på land – och mellan länderna kring Nordsjön. Något som också kan bli aktuellt i andra vattenområden, som Östersjön.

Men HVDC Light – som omvandlar elen till likström, som kan transporteras långt med små förluster och därför passar kraftverk långt från annan infrastruktur, till exempel ute i havet eller i fjällen – är bara en del i ABBs produktportfölj som är aktuell för vindkraften.

– Vi har inte en särskild division för vindkraft, men totalt från alla enheter brukar vi säga att vi omsätter 1 miljard dollar per år, av 30 miljarder i total omsättning för ABB. Det är inte obetydligt, konstaterar Lars Stendius, ansvarig för havsbaserad vindkraft på ABB-enheten Grid Systems.

Vind i hav guldgruva för ABB

I Sverige är inriktningen än så länge landbaserade projekt. Men på andra håll där det inte finns plats kvar att bygga på land, som Danmark, Tyskland och Spanien, kliver vindkraften ut i havet – en utveckling som är gynnsam för ABB, eftersom den kräver större investeringar i infrastruktur.

– Vi är väl positionerade med stor erfarenhet av kraftöverföring till gas- och oljeplattformar och en del havsbaserade vindkraftsprojekt, berättar Lars Stendius.

Men oavsett om vindkraften byggs till havs eller på land så är det positivt för ABB.

– Analytiker menar att marknaden kommer att växa med 15–20 procent årligen och ABB vill gärna vara med, konstaterar Lars Stendius.

En mängd produkter

ABB gör inte rotorblad eller ståltorn, men en hel del av det som behövs för att producera vindkraftsel och sedan transportera den in i elnätet. Produktionen och transporten innebär två olika utmaningar, som måste lösas.

För elproduktionen handlar det om att vindkraften skapar ojämn elkvalitet och att kraftverken är känsliga för störningar i yttre elnätet. Även en mindre störning leder ofta till att de måste snabbstoppas.

ABB levererar en mängd produkter och system, som ska lösa elproduktionens utmaningar. Det börjar hos tillverkaren av vindkraftverket där ABB är en stor leverantör av generatorer med effekter från 1 till 5 MW.

ABB levererar också lågspänningsutrustning, till exempel reläskydd, brytare och tryckknappar, utrustning som kopplar till och från och skyddar.

Inuti vindkraftverkets torn kan det också finnas strömriktare som höjer kvaliteten på den genererade elströmmen och dessutom minskar belastningen på växellådan. Strömriktarna skapar också en sorts isolerande tröskel till nätet, som gör att kraftverket kan fortsätta producera en liten stund utan avbrott när det uppstår mindre störningar på elnätet.

En annan produkt som elen passerar i själva vindkraftverket är transformatorn som transformerar elen från generatorns 690 volt upp till mer transportlämpliga spänningsnivåer, exempelvis 33 kilovolt.

Långa avstånd

Den andra utmaningen handlar om att få elen fram till befintligt kraftnät. Det kan vara en stor utmaning eftersom vindkraftverk ofta är placerade långt från närmaste stora kraftledning och elen behöver överföras effektivt utan att störa känslig miljö.

Svaret är antingen kabel för växelström eller för likström. Första steget är att ansluta vindkraftverket till en grupp på cirka tio kraftverk med gemensam 33 kilovoltskabel. Kabeln leds till ett ställverk med brytare, transformator och kontrollutrustning där elen transformeras upp till högre spänning, till havs är ställverket placerat på en plattform. Elen kan sedan ledas vidare till land i treledarkabel för växelström, eller till en HVDC Light-anläggning på plattformen, för att omvandlas till likström och gå vidare i likströmskabel.

Växelspänning används vid korta avstånd och mindre projekt. Likström passar bättre för större avstånd och stora vindkraftparker. Elen från vindkraftparken kan sedan, efter ytterligare ett ställverk, anslutas till elnätet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.