Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

93 procent av Östersjöns skyddade områden saknar plan

Vatten Endast 7 procent av Östersjöns skyddade yta har en förvaltningsplan. Det visar WWF:s nya rapport om hur Sverige och östersjöländerna sköter målen om skyddade havsområden.

93 procent av Östersjöns skyddade områden saknar plan
WWF

Sverige och andra EU-länder saknar ett fullvärdigt skydd för den biologiska mångfalden i haven.

Östersjön har runt 16 procent utpekat skydd, men bara 7 procent av ytan har en förvaltningsplan. Likaså andra havsområden i svenska hav, har endast skydd på pappret.

Det visar WWF:s nya rapport Protecting Our Oceans: Europe’s Challenges to Meet the 2020 Deadlines.

Illustration: WWF

Uppfyller inte det internationella målet

Sverige och andra östersjöländer uppfyller inte det internationella målet om att skydda och hållbart förvalta minst 10 procent av havsområdet. Forskarna, liksom WWF, anser att minst 30 procent bör vara skyddat för att täcka behovet av hållbara ekosystem framöver.

– Det är viktigt att vi får ett ordentligt skydd på plats för haven så att vi får friska ekosystem för dagens och framtida generationer. Många arter och deras livsmiljöer hotas av nuvarande och framtida aktiviteter. Gör vi inget nu, riskerar vi att äventyra havsmiljön så till den grad att det får ödesdigra konsekvenser för såväl naturen som oss människor, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.

Inte unikt för Sverige

Sverige är inget undantag. Övriga europeiska länder är inte bättre – endast två procent av Europas hav har ett fullvärdigt skydd.

– Arbetet med att skydda våra hav går alldeles för långsamt. Det är viktigt att regeringen nu skjuter till ordentligt med resurser så att vi kan skydda mer havsområden. Till de områden som redan pekats ut som skyddsvärda krävs fullständiga förvaltningsplaner och åtgärder som gör att skyddet verkställs, säger Metta Wiese, expert havsförvaltning WWF.

Läs mer: Tidigare EU-rättsjurist ska leda BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete

Några av de stora utmaningarna är att skapa ekologiskt representativa och väl sammanhängande nätverk av skyddade havsområden. Dessa kräver bevarandeåtgärder och förvaltningsplaner. Områdena är värdefulla för att de säkrar spridnings- och vandringsvägar mellan olika livsmiljöer i havet.

En annan utmaning är att tillgodose ett växande behov av utökad infrastruktur till havs och längs kusten som exempelvis sjöfartstrafik och exploatering.

Därför är det viktigt att skyddade havsområden inkluderar zoner där destruktiva och exploaterande aktiviteter inte tillåts.

Läs mer: Grön infrastruktur räddade bostadsområde från översvämningsskador

Fakta

Enligt rapporten bör dessa åtgärder göras för att skydda haven:

  • Säkerställ att det finns tillräckligt med resurser till skydd av havsområden. Då kan olika havsintressen samarbeta och myndigheterna kan utpeka nya områden för skydd samt ta fram och implementera planer för hur det befintliga och kommande skyddet ska verkställas, upprätthållas och kontrolleras.
  • Det nuvarande målet om att skydda 10 procent av haven är för lågt satt. Regeringen bör verka för att målet uppdateras till minst 30 procent till år 2030 i enlighet med forskningen.
  • Säkerställ att utformning för skyddade områden för haven generar ekologiskt representativa och väl sammanhängande nätverk av skyddade områden med effektiva bevarandeåtgärder och förvaltningsplaner.
  • De skyddade områdena bör ligga så pass nära varandra att de på så sätt kan skydda och säkra spridnings- och vandringsvägar mellan olika livsmiljöer i havet.
  • Fler skyddade områdena bör utpekas på djupt vatten. I dag är många nära kusten.
  • Regeringen bör besluta om att all verksamhet till havs i alla skyddade och ekologiskt känsliga områden ska tillståndsprövas.
  • Regeringen bör säkerställa att det finns etablerade strukturer hos myndigheterna för en  inkluderande dialog så att olika intressen till havs ska samarbeta för att nå målen om skydd av havsområden.
  • Sverige och övriga medlemsländer i EU måste öka öppenheten kring skyddade havsområden genom en mer tydlig och återkommande inrapportering för att möjliggöra en ordentlig utvärdering.
  • Regeringen måste verkställa sitt löfte i januariavtalet om ett generellt förbud för bottentrålning i skyddade havsområden.
  • EU-kommissionen måste förbättra sin granskning av medlemsländernas skötsel och hantering av fisket. Det behövs för att säkerställa att målen om skydd i Natura 2000-områden uppfylls. De ska vara i linje med EUs gemensamma fiskeripolitik så att arter och deras livsmiljöer skyddas.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.