8 viktiga hållbarhetsfrågor på veckans EU-agenda

EU Läs om veckans viktigaste nyheter inom miljö – och klimatområdet på EU-nivå.
1. Här är EU:s gröna industriplan
2. Företag pressar EU för snabb leverans av industriplan
3. Wienser (C ) vill se ”negativ utsläppshandel”
4. Tung omröstning om byggnaders energiprestanda
5. Fossilfri gasmarknad i EU – förslag uppe för omröstning
6. Läcka: Sverige utnyttjar ordförandeskap för att styra skogspolitik
7. EU-forskare efterlyser åtgärder för klimatanpassning
8. Det står på EU:s agenda nästa vecka

8 viktiga hållbarhetsfrågor på veckans EU-agenda
Veckans 8 viktigaste EU-nyheter inom klimat – och miljöområdet. Foto: Adobe Stock.

Här är EU:s gröna industriplan

När USA:s president Joe Biden i fjol presenterade sitt gröna mångmiljardsprogram IRA, Inflation Reduction Act, har det skapat en oro inom EU att europeiska företag inte ska kunna konkurrera på rättvisa villkor och istället lockas att flytta över Atlanten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Som svar på stödprogrammet, som är världens hittills största subventionspaket för klimatrelaterade aktiviteter, presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen förra veckan ett motsvarande program inom EU, den så kallade Gröna givens industriplan.

Planen står på fyra ben: enklare regler, mer finansiering, bättre utbildning och mer handel. Fokus ligger framför allt på snabbare tillståndsprocesser, förenklat statsstöd till förnybar energi och skattelättnader för gröna företag.

– Under de närmaste åren kommer det att avgöras var och hur den utsläppsfria ekonomin kommer att utvecklas, sade Ursula von der Leyen i samband med att hon presenterade planen i Bryssel.

Här kan du ta del av planen som helhet.

EU pressas för snabb leverans av industriplan

Men planen har också fått kritik för att vara vag och sakna den tydlighet som behövs.

Den här veckan ska EU:s lagstiftare träffas i ett ”extraordinärt möte” för att diskutera detaljerna i planen. Inför mötet betonar 40 branschorganisationer i ett öppet brev vikten av att planen levereras i tid, att den är tydlig och att den fungerar ihop med EU:s klimatpaket Fit for 55, rapporterar Edie.

– Företag som har åtagit sig att nå nettoutsläpp, behöver en stabil, långsiktig strategi, med mål och policyer samt offentliga investeringar för att driva innovation och marknadens efterfrågan, sammanfattade Harry Verhaar, Signifiys globala chef för hållbarhet i en kommentar.

Branschorganisationerna som skrivit under det öppna brevet består bland annat av Cambridge Institute for Sustainability Leadership samt Corporate Leaders Group, med medlemmar så som Signify, Interface och DSM.

I mars väntas planens slutgiltiga utformning vara klar.

Wienser (C) vill se en ”negativ” utsläppshandel

Ett nytt ramverk för certifiering av koldioxidinfångning är på gång inom EU. Förslaget presenterades i slutet av förra året och syftar till att bidra till EU:s mål om netto noll-utsläpp.

Nu står det klart att Centerpartiets Europaparlamentariker Emma Wiesner ska förhandla i frågan.

– Det är väldigt kul att ha fått det här uppdraget för vår partigrupp Renew Europes räkning. Den kombinerar två är mina hjärtefrågor, de gröna näringarna och klimatet på ett väldigt bra sätt, säger Emma Wiesner i en kommentar.

Lagstiftningen ska sätta ett ramverk för vilka sätt att binda koldioxid som anses som hållbara.  Det handlar både om vilket kol som binds och vilken inverkan det har på andra faktorer. Ramverket kommer beröra både naturliga kolsänkor, som de skogliga och produkter som trähus, samt de industriella, när koldioxid avlägsnas från avgaser eller tas bort direkt från atmosfären via en industriell process.

– Om detta ramverk blir bra skulle det innebära väldigt mycket för Sverige, dels öppnas möjligheter för vår skogs- och jordbruksnäring, dels för de svenska pionjärer som finns inom koldioxidlagring, säger Emma Wiesner.

Ett mål som Emma Wiesner har är att undersöka möjligheterna till att skapa det första steget till en negativ utsläppshandel.

– För att en sådan marknad ska kunna existera måste vi ha ett ramverk som säger vilka inbindningar som är hållbara. Kan vi i detta ramverk börja skissa på det är det inte omöjligt att vi under nästa mandatperiod får fram ett förslag om en ETS för negativa utsläpp– vilket vore helt fantastiskt, avslutar Emma Wiesner.

Tung omröstning om byggnaders energiprestanda

EU-parlamentets förhandlingar kring EPBD, energiprestandadirektivet för byggbranschen, är på väg in i sitt slutskede. På torsdag ska utskottet för industrifrågor, forskning och energi, Itre, rösta om vilka ändringar i direktivet de vill se.

Syftet med ändringarna är att öka takten för byggnadsrenoveringar samt att fastställa en vision om att uppnå ett utsläppsfritt byggnadsbestånd senast 2050. Förslaget ingår i EU:s klimatpaket Fit for 55, som ska hjälpa EU att minska sina utsläpp med 55 procent till 2030.

Hållbart samhällsbyggande har inför omröstningen pratat med Rikard Silverfur, hållbarhetsansvarig på branschorganisationen Fastighetsägarna. Läs hela intervjun här.

Fossilfri gasmarknad i EU – förslag uppe för omröstning

Samma utskott, Itre, ska i veckan också anta sin ståndpunkt om ett förslag som ska underlätta användningen av förnybara och koldioxidsnåla gaser i energisystemet. Syftet med förslaget, som även det ingår i Fit for 55, är att fasa ut fossila bränslen på EU:s gasmarknad, samtidigt som energitryggheten ska öka.

EU-forskare efterlyser åtgärder för klimatanpassning

I den så kallade PESETA IV-studien undersöker forskare inom EU-kommissionen klimatförändringarna i Europa, och vilka politiska insatser som behövs för att mildra dess effekter. Bland annat har forskarna undersökt risker med översvämningar, som blir allt vanligare, och kommit fram till att effektiva anpassningsåtgärder kan rädda både liv och stora summor pengar.

I studien slår de fast att ett scenario med 3 graders global uppvärmning och utan anpassning skulle medföra översvämningsskador i Europa på 44 miljarder euro per år. Det skulle exponera nästan en halv miljon européer varje år fram till slutet av seklet. 

Baserat på resultaten efterlyser nu forskarna kraftfulla åtgärder för att anpassa Europa till klimatförändringarna. Bland annat föreslår de åtgärder som att bygga flodvallar, översvämningssäkra byggnader, skapa områden för att förvara vatten samt förbereda förflyttning av människor vid stora översvämningar.

Läcka: Sverige utnyttjar ordförandeskap för att gynna skogsindustrin

I ett öppet brev anklagar flera miljöorganisationer Sverige för att utnyttja sitt ordförandeskap i EU:s ministerråd med syftet att gynna den egna biobränsle – och skogsindustrin.

Framtiden för Europas skogar bör inte avgöras av ett ordförandeskap som i åratal har drivit på för att öka deras exploatering – detta är en uttrycklig intressekonflikt, skriver organisationerna där bland annat Birdlife Europe och skogsorganisationen Fern ingår.

Nu har Dagens-Nyheter tagit del av ett läckt dokument inifrån förhandlingar, som bekräftar miljöorganisationernas bild och visar att Sverige i sista stund vill lätta upp för att bränna mer råvara från skogen. 

Det står på EU:s agenda nästa vecka

Nästa vecka ska EU:s parlamentsledamöter träffas i Strasbourg för att debattera och rösta om olika lagförslag. På agendan står bland annat en omröstning om nya mål för minskade koldioxidutsläpp för nya personbilar och lätta nyttofordon.

Vidare väntas parlamentarikerna rösta om att inkludera så kalla Repower-åtrgärder i de nationella återhämtningsplanerna för att bli mindre beroende av ryska fossila bränslen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.