8 hållbarhetsutbildningar för dig som vill fördjupa dina kunskaper

Utbildning Våren närmar sig och det är dags att sökta vidareutbildningar. Miljö och utveckling listar åtta utbildningar för dig som har en kandidatexamen och vill studera vidare inom miljö och hållbarhet till hösten.

8 hållbarhetsutbildningar för dig som vill fördjupa dina kunskaper

Masterprogram inom miljö- och hälsoskydd
Var:
Göteborgs universitet
Längd: 120 hp
Utbildningsort: Göteborg
Utbildningstyp: Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Om utbildningen: Utbildningen ger dig den bredd och specialisering som du behöver för att arbeta med miljöfrågor på olika myndigheter, till exempel som miljöinspektör på miljö- och hälsoskyddskontor, som handläggare på länsstyrelser och Naturvårdsverket eller som miljösamordnare på företag.

Hållbara livsmedelssystem
Utbildare: Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Längd: 120 hp
Utbildningsort: Uppsala
Utbildningstyp: Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Om utbildningen: Hållbara livsmedelssystem är ett multi-disciplinärt masterprogram. Det fokuserar på hållbar utveckling i hela livscykeln för livsmedel, från primärproduktion, förädling, distribution och konsumtion

Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet
Utbildare: Blekinge Tekniska Högskola
Längd: 60 hp
Utbildningsort: Karlskrona
Utbildningstyp: Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Om utbildningen: Utbildningen syftar till att utbilda chefer och förändringsledare som vill stödja en hållbar utveckling av samhället och stärka sin organisation.

Innovative and Sustainable Chemical Engineering
Utbildare: Chalmers tekniska högskola
Längd: 120 hp
Utbildningsort: Göteborg
Utbildningstyp: Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Om utbildningen: Programmet ger dig kunskaper för att kunna utveckla nya ekonomiskt lönsamma processer med krav på miljö och hållbarhet.

Masterprogram i klimatvetenskap
Utbildare: Stockholms universitet
Längd: 120 hp
Utbildningsort: Stockholm
Utbildningstyp: Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Om utbildningen: Masterprogrammet i klimatvetenskap är en bred klimatutbildning och syftar till att ge överblick klimat- och miljöförändringar på olika tidsskalor och geografiska områden, observerade och möjlig framtida utveckling. Programmet är tvärvetenskapligt och spänner över flera institutioner och discipliner. 

Masterprogram i humanekologi – kultur, makt och hållbarhet
Utbildare:
Lunds universitet
Längd:
120 hp
Utbildningsort:
Lund
Utbildningstyp: Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Om utbildningen: Det hjälper dig förstå hur konsumtion och resursanvändning i grunden är kulturföreteelser och hur miljöproblem är fördelade i världen. Detta gör dig kvalificerad att kommunicera över gränser, inte bara mellan olika ämnen eller kulturer, utan också mellan näringsliv, politik och sociala rörelser.

Hållbara energiprocesser och system
Utbildare:
Linnéuniversitet
Längd:
120 hp
Utbildningsort:
Växjö
Utbildningstyp: 
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Om utbildningen: I programmet studerar man bland annat bränsleresurser och logistik, förbränningsteknik och undersökningsmetoder.

Masterprogram i miljövetenskap
Utbildare: Stockholms universitet
Längd: 120 hp
Utbildningsort: Stockholm
Utbildningstyp: Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Om utbildningen: I miljövetenskap studerar vi vår miljö och hur den påverkas av problem orsakade av mänsklig aktivitet samt hur vi kan identifiera, förstå och lösa dessa. Du kommer att få redskap för att lösa miljövetenskapliga problem på ett vetenskapligt sätt. 

Lunds universitet erbjuder även fyra masterprogram inom miljöområdet. Läs mer om utbildningarna här.

Har vi missat någon utbildning? Mejla och tipsa om denna till: joline.e@pausermedia.se

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.