8 hållbarhetsfrågor på sommarens EU-agenda

Juridik & Politik Veckans viktigaste nyheter inom miljö – och klimatområdet på EU-nivå.
Läs mer om:
✔ Så ska EU-medborgare skyddas från värmeböljor
✔ EU satsar på fler brandflyg: ”Befinner oss i klimatkrisen”
✔ Ja till naturrestaurering i EU-parlamentet
✔ Sverige saknar system för EU:s avfallsdirektiv
✔ Kartläggning: Nästan alla EU-medborgare vill påskynda klimatomställningen
✔ Timmermans lämnar EU
✔ Rapport: ECB misslyckas med sin egen klimatplan
✔ Experterna om CSDDD

8 hållbarhetsfrågor på sommarens EU-agenda
Kraftiga värmeböljor runt om i Europa har fått EU att vidta en rad åtgärder. Foto: Adobe Stock.

Så ska EU-medborgare skyddas från värmeböljor

Sommaren har präglats av rekordtemperaturer och svårsläckta skogsbränder i delar av Europa, USA och Asien. Både juni och juli slog värmerekord enligt mätningar från Världsmeteorologiska organisationen WMO och jordobservationsprogrammet Copernicus. Enligt forskare är det den globala uppvärmningen som står bakom sommarens värmeböljor, som väntas bli allt vanligare och kräva tusentals liv varje år.  

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

För att förbereda sig inför kommande värmeböljor pågår en rad EU-finansierade projekt runt om i Europa.   

I Lissabon i Portugal ska cirka 240 000 växter planteras för att minska risken för bränder, Toulouse i Frankrike ska nya gröna ytor minska temperaturen med 3°C och i Rotterdam i Nederländerna planerar man gröna tak över hela staden. Samtidigt pågår ett omfattande arbete i tre medelhavsstäder – Rom i Italien samt grekiska Thessaloniki och Keraklion – med att installera väderövervakningsstationer samt inrättandet av ett varningssystem för att informera medborgarna när temperaturerna kan vara farliga för hälsan.

Fler projekt pågår på andra städer runt om i Europa och EU uppmanar nu länder, städer och regioner att ta efter med nationella och kommunala anpassningsstrategier.

EU satsar på fler brandflyg: ”Befinner oss i klimatkrisen”  

Utöver att arbeta aktivt med klimatanpassning, vill EU stärka flottan av brandflygplan. Efter förra årets bränder i Sydeuropa fördubblade EU sin brandbekämpande flygflotta och gick från 13 brandflygplan till 28. Nu vill EU skriva kontrakt på ytterligare 24 flygplan, rapporterar Reuters.

– Situationen som vi ser i södra Europa visar att vi befinner oss i klimatkrisen. Den är redan här, säger Janez Lenarcic, EU-kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering, till Reuters.

Ja till naturrestaurering i EU-parlamentet

Efter en tuff kamp fick förslaget om naturrestaurering i juli grönt ljus av EU-parlamentet. Det blev 312 röster mot 324 för och tolv nedlagda röster.

Förslaget har varit en av våren och sommarens mest omdiskuterade frågor i EU. Förslaget innehåller bland annat mål om att återskapa ängar och våtmarker, genomföra skogsåtgärder och bygga grönområden i städerna.

Stridigheterna kan beskrivas som en kamp mellan högern och vänstern, där högerkanten menar att lagen riskerar att slå hårt mot jordbruk, skogsnäringen och livsmedelsproduktionen, medan vänsterkanten ser den som nödvändig för att stoppa förlusten biologisk mångfald och rädda livsmedelsproduktionen på lång sikt.

Men efter många turer har nu både EU:s ministerråd och parlamentet gett förslaget grön ljus och nu väntar trilog-förhandlingar mellan kommissionen, rådet och EU-parlamentet.

Nya riktlinjer för ekosystemtjänster

EU-kommissionen har publicerat två nya riktlinjer inom ramen för EU:s skogsstrategi 2030. Riktlinjerna syftar till att främja ett hållbart skogsbruk och hjälpa skogsägare att dra ekonomiska fördelar utöver avverkning.

Sverige saknar system för EU:s avfallsdirektiv

Om 1,5 år införs det krav om separat insamling av textilavfall inom EU. Men Sverige saknar ett system för att kunna ta hand om avfallet, rapporterar DN.

Kravet är en del av EU:s nya avfallsdirektiv som träder i kraft den 1 januari 2025. Syftet är att minska andelen textilavfall och göra att fler kläder återanvänds eller går till återvinning. Mängden textilier som samlas in i Sverige förväntas öka från 38 000 ton till 60 – 80 000 ton per år, vilket nästan är en dubblering.

– Här ser vi ett av flera stora problem. För vi har verkligen inte tillräckligt med sortering i Sverige, säger Yvonne Augustsson, sakkunnig på textilier vid Naturvårdsverket till DN.

Undersökning: Nästan alla EU-medborgare vill påskynda klimatomställningen

De flesta EU-medborgarna, 93 procent, vill påskynda den gröna omställningen. Det visar en ny Europabarometerundersökning där 26 358 personer från olika samhällsgrupper i alla 27 medlemsländer har intervjuats personligen, antingen hemma eller över videolänk.

Undersökningen visar också att över hälften, 58 procent, anser att vi behöver snabba på övergången till en grön ekonomi och nästan nio av tio, 88 procent, tycker att växthusgasutsläppen bör minskas så mycket som möjligt. I genomsnitt känner sig mer än var tredje EU-medborgare sig utsatt för miljö – och klimatrelaterade risker och hot. I Sydeuropeiska länder, samt Polen och Ungern, känner över hälften så.

Timmermans lämnar EU

Frans Timmermans, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den gröna given, lämnar EU-kommissionen. Han lämnar sin post för att ta upp kampen om att bli Nederländernas premiärminister.

Timmermans har varit en stark röst i EU:s arbete med den gröna given och när beskedet kom i mitten av juli skapade det genast oro för vad som ska hända med EU:s klimatarbete framöver.

”Timmermans lämnar kommissionen!!! Hur mycket påverkar det klimatledarskapet inom EU? Vem håller i ansvaret under COP28? Vad händer med 2040-målet? Jag har svårt att se att politiken under kommissionens sista år blir mer grön, med ny klimat-kommissionär”, skrev EU-parlamentarikern Pär Holmgren på Twitter.

Rapport: ECB misslyckas med sin egen klimatplan

En ny rapport från miljöorganisationen Greenpeace visar att den Europeiska centralbanken, ECB, äger stora företagsobligationer i fossilbolag som Shell och BP. Enligt rapporten misslyckas ECB därmed med sin egen klimatplan och gapet till att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål växer.

Nu uppmanar Greenpeace att ECB presenterar en strategi för hur de ska kunna leva upp till sin klimatplan som lades fram för två år sedan.

– ECB behöver genomföra de löften som de redan har gett om att deras verksamhet ska bidra till att nå Parismålen, inte grönmåla och stötta fossilbolag, säger Carl Schlyter, talesperson för klimat, Greenpeace Sverige i en kommentar.

Experterna om CSDDD

Under våren och sommaren har EU slutförhandlat det omdiskuterade förslaget CSDDD – Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet Urvattnat och full av brister? Eller detaljstyrning som är omöjlig för företag att följa? Experterna är oeniga. Miljö & Utveckling har skrivit mer om det här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.