7 hållbarhetsfrågor på veckans EU-agenda

EU Veckans viktigaste nyheter inom miljö – och klimatområdet på EU-nivå.
Läs mer om:
✔ Nya regler för mer hållbara telefoner och surfplattor
✔ EU:s omröstning om naturrestaurering skjuts upp
✔ Företag pressade på för naturrestaurering
✔ Stor majoritet för nytt ekodesigndirektiv
✔ Första utkastet till CSRD
✔ Nytt paket för hållbara finanser
✔ Nytt regelförslag om klimattullar

7 hållbarhetsfrågor på veckans EU-agenda
Illustration Adobe Stock

Nya regler för mer hållbara telefoner och surfplattor

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I dag, fredagen den 16 juni, föreslår EU-kommissionen nya regler som ska hjälpa konsumenter att fatta informerade och hållbara val vid köp av mobiltelefoner och surfplattor. Förslaget läggs inom ramen för den befintliga EU-förordningen om energimärkning. Det nya förslaget kommer samma dag som EU-parlamentets och rådets godkännande av åtgärder för att göra mobiltelefoner mer energieffektiva, hållbara och enklare att reparera. Något som EU-kommissionen föreslog i november 2022. Båda förslagen ligger inom ramen för EU:s ekodesignförordning som fortfarande är under förhandling.

Enligt EU-kommissionen kommer det nya förslaget att spara nästan 14 terawattimmar fram till år 2030, jämfört med dagens mobiltelefoner och surfplattor. Det motsvarar en tredjedel av dagens primärenergianvändning för dessa produkter. De nya reglerna kommer också att hjälpa till att optimera användningen av kritiska råmaterial och underlätta deras återvinning.

EU:s omröstning om naturrestaurering skjuts upp

Stridigheterna kring EU:s lag om naturrestaurering fortsätter. Parlamentets miljöutskott kunde inte slutföra omröstningen om lagförslaget på torsdagen och skjuter upp den till den 27 juni. Lagen syftar till att restaurera minst 20 procent av EU:s land och hav fram till 2030 samt bevara grönområden i städer.

Debatten om lagen har varit intensiv, med vissa som anser att den är nödvändig för att skydda biologisk mångfald, medan andra oroar sig för dess påverkan på jordbruk och skogsnäring. Nu återstår det att se om förslaget får tillräckligt stöd för att gå igenom, då parlamentets största partigrupp har dragit sig ur förhandlingarna.

Företag pressade på för naturrestaurering

Inför den viktiga omröstningen om naturrestaurering uppmanade stora företag som Ikea, Unilever och Nestle EU:s lagstiftare att driva igenom lagen om naturrestaurering. Totalt var det över 45 företag som betonade vikten av att rädda lagen för att undvika ekonomiska förluster kopplade till naturrelaterade risker i framtiden. Trots företagens krav gick förslaget om den nya lagen alltså inte igenom.

Stor majoritet för nytt ekodesigndirektiv

Bättre gick det på torsdagen för EU:s nya ekodesigndirektiv, Ecodesign for Sustainable Products Regulation, som också var uppe för omröstning i EU-parlamentets miljöutskott, Envi. Det nya direktivet röstades igenom med stor majoritet – 68 röster för, 12 röster emot och 8 nedlagda röster.

Den europeiska miljörörelsens paraplyorganisation EEB välkomnar beslutet och ser det som en viktig milstolpe för en hållbar framtid. Det befintliga ekodesigndirektivet har enligt EEB bidragit till betydande energibesparingar och sparade mer än 126 miljarder euro i elräkningar för EU:s invånare bara under 2021.

Den svenska eu-parlamentarikern Jessica Polfjärd (M) som förhandlat förslaget säger till Miljö & Utveckling att gårdagens besked var viktigt.

– Det var ett viktigt besked idag, när ekodesign gick igenom med bred majoritet i utskottet. Omställningen till en mer cirkulär ekonomi behövs för att vi inom EU ska kunna nå våra miljö- och klimatmål.

Första utkastet till CSRD

EU-kommissionen har presenterat sitt första utkast på de kommande standarderna för hållbarhetsredovisning enligt CSRD. I förslaget framgår det att kommissionen backar i ambitionsnivå. Direktivet är nu öppet för offentligt samråd. Utkastet är i linje med expertgruppen Efrags rekommendationer och inkluderar principen om dubbel väsentlighetsanalys. Kommissionen föreslår också minskad regelbörda och ökad flexibilitet i att definiera väsentliga hållbarhetsfrågor. Kritik har riktas mot kommissionens minskade ambitionsnivå. Bland annat från The European Sustainable Investment Forum (Eurosif), som oroas över investerares möjligheter att göra jämförelser och välgrundade investeringsbeslut.

– Det är beklagligt att detta utkast till delegerad akt bortser från den balanserade överenskommelse som finns inom EFRAG-strukturerna mellan en representativ panel av expertintressenter och efter en lång vederbörlig process, säger Aleksandra Palinska, Eurosifs verkställande direktör, i en kommentar. Eurosif uppmanar kommissionen att ompröva sitt förslag och följa de slutgiltiga rekommendationerna som Efrag lade fram förra året.

Nytt paket för hållbara finanser

På tisdagen presenterade EU-kommissionen ett avslutande regelpaket kring hållbara finanser. Paketet ska främja privat finansiering av övergångsprojekt och teknologier samt underlätta finansiella flöden till hållbara investeringar. Mer specifikt kommer kommissionen att inkludera ytterligare aktiviteter i EU:s taxonomi och föreslå nya regler för miljö-, social- och styrelsebeslutsbedömningsföretag.

EU-kommissionen skriver att paketet ska säkerställa att det hållbara finansramverket fungerar för företag som vill investera i sin övergång till hållbarhet.

Nytt regelförslag om klimattullar

På tisdagen lämnade EU-kommissionen ett nytt förslag för genomförandet av klimattullar, den så kallade Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, under övergångsfasen fram till 2025. Importörer av CBAM-varor kommer att behöva rapportera produkternas utsläpp, dock utan att betala någon ekonomisk justering. Enligt kommissionen finns det en flexibilitet i beräkningarna av utsläppen under det första året, men från 2025 kommer endast den mer strikta metoden att användas.

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) är en mekanism som föreslås av Europeiska unionen (EU) för att bekämpa koldioxidläckage och säkerställa att den globala konkurrensen förblir rättvis i samband med klimatåtgärder. CBAM är avsett att minska risken för att företag flyttar sin produktion till länder med mindre strikta klimatregler för att undvika kostnader och utsläppsminskningar i EU.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.