60 miljoner till vindkraften

Boverket har lämnat ett förslag till regeringen om hur man kan stödja planering av nya vindkraftsanläggningar. Enligt förslaget ska 60 miljoner kronor delas ut under en tvåårsperiod och stödet ska främst rikta sig till kommuner. Även kommunala och regionala samverkansorgan samt länsstyrelser kan söka pengar. Boverket föreslås få ansvar för fördelning av medlen.

Riksdagen beslutade för fyra år sedan om ett mål för en kraftig utbyggnad av vindkraften som år 2015 ska ge 10 TWh per år. Det är i runda tal en tiodubbling av dagens nivå. Nyligen kom vindberäkningar som visar att möjligheterna till utbyggnad av vindkraft är större än man hittills har trott.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.