6 viktiga hållbarhetsfrågor på veckans EU-agenda

Juridik & Politik Veckans viktigaste nyheter inom miljö – och klimatområdet på EU-nivå.
✔ Nu träder nya kemilagstiftningen i kraft – här är vad som gäller
✔ Flera tunga klimatlagar i hamn
✔ EU tar sats mot klimatdelmål för 2040
✔ Miljö & Utveckling på plats när EU:s miljöministrar samlades i Sverige
✔ EU-stopp för produkter som bidrar till avskogning
✔ Tung kritik mot slopad plastpåseskatt

6 viktiga hållbarhetsfrågor på veckans EU-agenda
Foto: Adobe Stock.

Nu träder nya kemilagstiftningen i kraft – här är vad som gäller

Nu har de nya reglerna i den så kallade CLP-lagstiftningen börjar gälla. Lagstiftningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Genom den tidigare CLP-lagstiftningen har företag haft en skyldighet att klassificera och informera om en rad farliga egenskaper, så som att en produkt är frätande, explosiv, akut giftig eller cancerframkallande. I den uppdaterade lagstiftningen läggs fler egenskaper till på listan:

  • Hormonstörande hälsofarliga
  • Hormonstörande miljöfarliga
  • Långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB)
  • Långlivade, mobila och toxiska (PMT) eller mycket långlivade och mycket mobila (vPvM). Källa: Kemikalieinspektionen

För konsumenter och företag innebär de nya faroklasserna ökade möjligheter att göra informerade val. Från och med den 1 maj 2025 måste ämnen klassificeras och märkas i de nya faroklasserna. De nya faroklasserna är en del av EU:s kemikaliestrategi för hållbar utveckling som antogs 2020.

Flera tunga klimatlagar i hamn

Nu är flaggskeppet som ska hjälpa EU att minska utsläppen av växthusgaser slutligen i hamn. En seger för klimatet, urvattnad och en lagstiftning som ger industrin möjlighet att anpassa sig, lyder det när Sveriges EU-parlamentariker kommenterar slutprodukten.

Flaggskeppet, som det har beskrivits, handlar om EU:s handelssystem med utsläppsrätter, ETS, klimattullarna, CBAM, och den sociala klimatfonden.

De alla samverkar med varandra och ingår i EU:s stora klimatpaket Fit for 55, som är ett åtgärdspaket som ska hjälpa EU att minska utsläppen med 55 procent till 2030, jämfört med 1990. På tisdagen fick lagförslagen slutgiltigt grönt ljus och ska nu succesivt införlivas i EU:s 27 medlemsländer. Läs om vad de svenska EU-parlamentarikerna tycker om förslaget här.

EU utlovar klimatdelmål för 2040

När de största delarna i EU:s klimatpaket Fit for 55 nu fått grönt ljus, tar EU sats mot ett nytt klimatdelmål för 2040. Under en debatt sade EU-kommissionären Nicolas Schmidt att kommissionen till nästa vår ska lägga fram en konsekvensanalys med förslag till delmål för 2040, enligt Europaportalen.

– 2040-målet kommer bli en viktig milstolpe för att stärka klimatåtgärderna och uppnå klimatneutralitet, sade Schmidt enligt Europaportalen.

Nu är det möjligt att tycka till om målet i ett öppet samråd.

Miljö & Utveckling på plats när EU:s miljöministrar samlades i Sverige

I veckan har EU:s klimat – och miljöministrar samlats i Sverige för att diskutera hur unionen kan uppnå sina miljömål. Miljö & Utveckling var på plats under mötet och frågade bland annat Sveriges klimat – och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) om hur hon ser på EU:s roll i den gröna omställningen.

– Jag anser att EU:s roll är oerhört viktig i det globala klimatarbetet. EU driver på för en snabb omställning av vårt samhälle och ekonomi, vilket jag tycker är positivt. Samtidigt har EU också ett ansvar för den roll man spelar i världen, där vi har välutvecklade ekonomier och starka demokratier som ger oss bättre förutsättningar att ställa om, sade hon.

Läs mer om mötet här.

Tung kritik mot slopad plastpåseskatt

Sverige bör antingen behålla skatten på plastpåsar eller ersätta den med ett totalförbud. Det säger EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius till Miljö & Utveckling under EU:s ministerbesök i Stockholm.

Läs intervjun med honom här.

EU-stopp för produkter som bidrar till avskogning

Import av produkter som bidrar till avskogning, eller skogsförstörelse, ska förbjudas. Det står klart efter att förslaget nu fått grönt ljus av EU-parlamentet.

– Det här är ett första steg för oss att ta ansvar över vårt konsumtionsmönster, säger EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius under EU:s ministerbesök i Stockholm.

Den nya lagstiftningen, som klubbades igenom på onsdagen med bred majoritet i parlamentet, innebär att företag endast får sälja produkter inom EU om leverantören kan intyga att de råvaror som produkten innehåller inte bidrar till avskogning.

De produkter som omfattas av den nya lagen är nötkreatur, kakao, kaffe, palmolja, soja, trä, gummi, träkol, trycksaker och palmolja. Även produkter som innehåller dessa råvaror, så som choklad och möbler, omfattas. Därtill ska företag kunna intyga att produkterna följer lagstiftning inom mänskliga rättigheter och att ursprungsbefolkningens rättigheter respekteras.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.