6 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

EU Veckans viktigaste nyheter inom miljö – och klimatområdet på EU-nivå.
✔ Miljöutskottet: Ja till storskalig naturrestaurering
✔ Omdiskuterade glyfosat får förnyat godkännande
✔ Mångmiljardsatsning på elnät: ”Det här är stort”
✔ Så vill EU minska industriutsläppen
✔ EU överens om vätgaspaket
✔ Lista: Topp 30 förorenare under EU ETS

6 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda
EU-kommissionen har presenterat en ny handlingsplan för att påskynda elnätsutbyggnaden. Foto: Adobe Stock.

Miljöutskottet: Ja till storskalig naturrestaurering

I veckan röstade EU-parlamentets miljöutskott ja till lagen om storskalig naturrestaurering. Det handlar om det kompromissförslag som förhandlare i EU-parlamentet och ministerrådet kommit överens om tidigare under månaden. Enligt förslaget ska EU:s ska minst 30 procent av de områden som är i dåligt skick återställas senast 2030. Kravet ökar sedan till minst 60 procent 2040 och 90 procent 2050. Medlemsländerna ska också anta nationella restaureringsplaner som ska beskriva hur de planerar att uppnå målen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I början 2024 ska kompromissförslaget genomgå en slutgiltig, formell, omröstning i EU- parlamentet innan lagen slutgiltigt kan godkännas av medlemsländerna i EU:s ministerråd.

Världsnaturfonden WWF välkomnar att lagen går mot ett slutgiltigt godkännande, även om organisationen hade önskat att lagstiftningen gick längre.

– Förslaget är långt ifrån vad som är nödvändigt för att rädda den biologiska mångfalden. Men med tanke på det hårda motståndet är vi lättade över att överenskommelsen nått så här långt, säger Jan Terstad, naturvårdsexpert på WWF i en kommentar.

Omdiskuterade glyfosat får förnyat godkännande

Nu har EU-kommissionen förnyat godkännandet av glyfosat i 10 år. Glyfosat används bland annat för att bekämpa ogräs. För att det ska få användas måste det först vara godkänt som verksamt ämne på EU-nivå enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. Godkännandet var på väg att nå sitt slutdatum och behövde förnyas.

Användandet av glyfosat har dock varit omdiskuterat, då effekterna på människors hälsa och biologisk mångfald inte är helt fastställt. Tanken var att kommissionen skulle förlänga tillståndet redan i oktober, men förslaget skickades tillbaka till ”ritbordet”.

Men efter en omfattande vetenskaplig utvärdering av miljö – och hälsorisker förlängs nu tillståndet i 10 år. Det uppger Kemikalieinspektionen, som varit delaktig i den vetenskapliga utvärderingen som landade i att det inte finns några kritiska problemområden med att fortsätta använda glyfosat.

Godkännandet från EU-kommissionen kommer dock med en rad villkor. Bland annat ett förbud mot att använda växtskyddsmedel med glyfosat för nedvissning av grödor.

Så vill EU minska industriutsläppen

På måndagen nådde EU-parlamentet och ministerrådet en provisorisk överenskommelse om nya regler för att minska industriutsläppen. Målet är att få ner föroreningarna till luft, vatten och mark till nivåer som inte är skaliga för människors hälsa till 2050.

Det enligt kompromissförslaget ske genom två övergripande spår. Det ena handlar om striktare regler för att komma åt föroreningarna vid själva källan, det andra om att förbättra rapportering och övervakning av industriutsläpp.

De nya reglerna kommer att fastställa gränsvärdena för föroreningar på mer ändamålsenliga nivåer och ge industrin tydlig vägledning om rätt investeringar för att effektivt minska utsläppen, säger Terera Ribera Rodrígez, Spaniens spansk tredje vice premiärminister och minister för ekologisk omställning och den demografiska utmaningen i en kommentar.

Mångmiljardsatsning på elnät: ”Det här är stort”

Elnätsutbyggnaden måste gå snabbare. Det anser EU-kommissionen som på tisdagen presenterade en ny handlingsplan för hur utbyggnaden ska påskyndas. Utbyggnad av elnätet är en viktig del för att kunna ta emot och överföra el från solpaneler, värmepumpar, vindkraftverk.

Enligt kommissionen är väntetiden för att få tillstånd för nätförstärkningar mellan 4–10 år och för högspänningar 8–10. Åtgärder för att korta ner tillståndsprocesserna är en del av handlingsplanen, som totalt har 14 punkter för att påskynda elnätsutbyggnaden. Andra åtgärder handlar om att förbättra den långsiktiga planeringen, samt förbättra tillgången till finansiering.

Planen ingår i EU:s gröna giv och innehåller en lista över 166 gränsöverskridande infrastrukturprojekt. Finansieringen räknas uppgå till nära 600 miljarder euro.

– Det här är stort. Men utan dessa investeringar i våra överförings- och distributionsnät, så kommer den gröna energiomställningen inte att äga rum, sade Kadri Simson, EU:s energikommissionär i ett tal på tisdagen enligt Europaportalen.

EU enade om nytt vätgaspaket

EU-parlamentet och ministerrådet har nått en provisorisk överenskommelse om nya regler för vätgas – och gasmarknaden. Syftet med reglerna är att öka användningen av förnybara gaser i energisystemet, samt möjliggöra en övergång från naturgas med målet att nå klimatneutralitet till 2050.

Reglerna består av två spår. Dels ett direktiv som anger regler för investeringar, dels en förordning som fastställer marknadsstrukturen.

– Överenskommelsen är en stor landvinning eftersom den driver på gassektorns omställning till förnybar och koldioxidsnål energi. Dessutom innehåller den regler om konsumentskydd och stärker försörjningstryggheten. Detta är utan tvekan ett stort steg närmare EU:s mål att uppnå klimatneutralitet 2050 som vi alla bör vara stolta över, kommenterar Terera Ribera Rodrígez, Spaniens spansk tredje vice premiärminister och minister för ekologisk omställning och den demografiska utmaningen.

Den preliminära överenskommelsen ska nu antas formellt av EU-parlamentet och ministerrådet.

Lista: Topp 30 förorenare under EU:s utsläppshandel

Av de företag som omfattas av EU:s handelssystem med utsläppsrätter står endast 30 företag för mer än hälften av utsläppen. På listan över de största förorenarna finns ett svenskt, statligt ägt, företag. Det är miljöorganisationen Carbon Market Watch som har grottat ner sig i 2022 års utsläppsdata som registrerats under EU:s handelssystem med utsläppsrätter, EU ETS. Läs mer och se hela listan här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.