6 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

Juridik & Politik Veckans viktigaste nyheter inom miljö – och klimatområdet på EU-nivå
✔ Här är EU:s plan för COP28
✔ Rapport: EU:s utsläpp sjunker
✔ WWF: 3 åtgärder för renare hav
✔ MP-toppen lämnar EU-politiken
✔ Så vill EU-länderna skärpa utsläppskraven för tunga fordon
✔ Kommissionen vill skjuta fram delar av CSRD

6 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda
Veckans viktigaste hållbarhetsnyheter på EU-nivå. Foto: Adobe Stock.

Här är EU:s plan för COP28

På måndagen ensades EU:s 27 medlemsländer om sitt mandat inför FN:s klimattoppmöte COP28. Länderna kom bland annat överens om att driva på en utfasning av fossila bränslen ”långt innan 2050” samt att sträva efter att nå ett ”helt eller övervägande koldioxidfritt kraftsystem under 2030-talet”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– EU är en drivkraft för förändring och vi måste tala med en röst i världen. Vi kan helt enkelt inte använda svårigheter som förevändning för att återgå till en situation som rådde före Parisavtalet, säger Teresa Ribera Rodríguez som är den spanska minister som ledde måndagens förhandlingar mellan EU-länderna.

Vidare enades länderna om att de kommer att gå till COP28 med viljan att skala upp den globala ambitionen att hålla sig inom 1,5 graders uppvärmning. Klimattoppmötet COP28 hålls den 30 november till den 12 december i år i Dubai.

Rapport: EU:s utsläpp sjunker

År 2022 ökade världens utsläpp av växthusgaser med 1,4 procent jämfört med 2021. I EU minskade däremot utsläppen under samma period med 0,8 procent. Det visar en ny studie från den internationella energibyrån IEA.

Utifrån ett globalt perspektiv orsakade energi – och transportsektorn de största delarna av växthusgasutsläppen. 27,5 procent kom från energisektorn, medan 15,1 procent kom från transportsektorn, enligt studien. Utsläppen i EU följer samma trend, där energisektorn stod för 23,6 procent och transportsektorn för 21,7 procent av utsläppen.

WWF: 3 åtgärder för renare hav  

Inför EU-valet 2024 har WWF, tillsammans med BirdLife Europe & Central Asia, ClientEarth, Oceana, Seas At Risk, Surfrider Foundation Europé, publicerat en rapport med åtgärder för ett rent hav.

Organisationerna förslår totalt tre åtgärder. Den första är att anta en övergripande havsöverenskommelse för att ”integrera befintlig och potentiell” ny lagstiftning till havsmiljön. Den andra åtgärden som föreslås i rapporten är att inrätta en så kallad ”havsfond” för återställande och bevarande av den marina miljön. Den tredje åtgärden är att inrätta en havskommitté i EU-parlamentet som ska ha ansvar över havsrelaterade frågor.

MP-toppen lämnar EU-politiken

Miljöpartiets Jakop Dalunde har suttit i Miljöpartiets partistyrelse, förhandlat regeringspolitik med Socialdemokraterna och nämndes i förhandsspekulationerna till nytt språkrör. Sedan 2016 har han varit ledamot i EU-parlamentet. Men nu väljer han att kasta in handduken.

– Det är dags att göra något annat i livet, säger han i en intervju med DN.

Vidare säger han att han är besviken på Miljöpartiet, då han menar att det låtit den radikala miljörörelsen tvivla på vad MP vill och ”lyckats göra resten av samhället förbannade på oss”. Så vill EU-länderna skärpa utsläppskraven för tunga fordon

Så vill EU-länderna skärpa utsläppskraven för tunga fordon

Nu har EU:s ministerråd enats om nya regler om koldioxidnormerna för tunga fordon. Syftet med förslaget är att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn samt att öka andelen nollutsläppsfordon.

– Med dagens överenskommelse har vi bekräftat vårt åtagande att nå våra ambitiösa klimatmål. Lastbilar, bussar och turistbussar är en viktig del av vägtransporter som påverkar vardagen för miljontals medborgare. Medborgarna förtjänar att leva i en grönare och hälsosammare miljö, och vi är nu ett steg närmare detta mål. Samtidigt säkerställer vi branschens konkurrenskraft genom att förtydliga färdplanen för nya investeringar, säger den spanska ministern Teresa Ribera Rodríguez i en kommentar.

Förslaget innehåller mål för 2030, 2035 och 2040:

  • 45 % utsläppsminskning från 2030 (ökad från 30 %)
  • 65 % minskning av utsläppen från 2035
  • 90 % minskning av utsläppen från 2040

Nu går förslaget vidare i förhandlingar med EU-parlamentet innan det kan antas.

Kommissionen vill skjuta fram delar av CSRD

EU-kommissionen planerar att skjuta upp delar av kraven i CSRD, inklusive de som rör sektorspecifika standarder och hållbarhetsrapportering från företag utanför EU.

Detta blev känt i samband med att kommissionen släppte sitt arbetsprogram för 2024, där de beskriver de planerade åtgärderna för det kommande året. Ett av huvudmålen i detta program handlar om att minska de krav som företag måste uppfylla när det kommer till rapportering.

Kommissionens strategi för långsiktig konkurrenskraft innebär att de vill minska rapporteringsbördan för företagen med 25 procent – utan att äventyra målen för de olika initiativen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.