6 hållbarhetsfrågor på veckans EU-agenda

Juridik & Politik Veckans viktigaste nyheter inom miljö – och klimatområdet på EU-nivå.
✔ Rapport: Så bra lever EU upp till målen om hållbar utveckling
✔ Omfattande avgasfusk i europeiska städer
✔ EU-förslag om bekämpningsmedel hotar svensk golf
✔ Kritik mot EU-skogsmöte: ”Inga samer inbjudna”
✔ EU-plattform ska samla hållbarhetsinformation
✔ Näringsministrarna: Förbjud osålda kläder att slängas

6 hållbarhetsfrågor på veckans EU-agenda
Foto: Adobe Stock.

Rapport: Så lever EU upp till målen om hållbar utveckling

På onsdagen publicerade Eurostat sin årliga rapport om hur EU lever upp till de 17 globala målen för hållbar utveckling. Inom de flesta områden har EU gjort framsteg under de senaste fem åren, slår rapporten fast. Bland annat har länderna bidragit till framsteg vad gäller jämställdhet, där unionen får allt fler kvinnor i ledande positioner, minskad fattigdom och ekonomisk tillväxt. Däremot backar EU inom tre områden: Klimat, liv på mark och partnerskap för de globala målen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Rapporten har också jämfört medlemsländernas arbete. Inom de flesta områden ligger Sverige bättre till jämfört med övriga EU-länder. Men det finns också områden där Sverige gör sämre ifrån sig. När det kommer till övergödning av havsvatten är Sverige sämst bland EU-länderna, och Sverige placerar sig också lång ner på listan när det gäller att säkra en ansvarsfull konsumtion och produktionsmönster.

Områden där Sverige tidigare legat bra till, men enligt rapporten nu backar, är bekämpning av fattigdom, ”fred, rättvisa och starka institutioner samt jämställdhet där gapet mellan nyanställda män och kvinnor ökar.

Omfattande avgasfusk i europeiska städer

Många bilar och lastbilar släpper ut för mycket kväveoxider och partiklar än vad som är tillåtet i europeiska städer. Samtidigt sker det ett omfattande fusk med lastbilars avgasrening, särskilt nattetid. Det visar EU-projektet CARES som leds av det svenska miljöinstitutet IVL, som har gjort mätningar på över 250 000 fordon i Prag, Milano och Krakow.

– Resultatet är oroande. Det visar att det är vanligt att lastbilars avgasrening manipuleras, säger Åke Sjödin, projektets koordinator och utsläppsexpert på IVL Svenska miljöinstitutet i en kommentar.

Resultatet visar på behovet av en förbättrad miljökontroll av fordon i trafik i EU, fortsätter han.

– Bilar som är manipulerade eller inte fungerar som de ska står för en stor del av utsläppen och har stor negativ påverkan på luftmiljön i städerna. Att fusket är så omfattande visar också hur viktigt det är att vi fortsätter att arbeta med kontroller – och att det finns åtgärder som böter, säger Åke Sjödin.

EU-förslag om bekämpningsmedel hotar svensk golf

Nästa år ska EU fatta ett beslut om att förbjuda alla former av bekämpningsmedel för att bevara den biologiska mångfalden. Nu larmar Svenska Golfförbundet om att det kan leda till stora problem för svenska golfbanor, rapporterar Ekot.

– Vi borde ha möjlighet att använda en begränsad mängd bekämpningsmedel tills vi lär oss att hantera utmaningarna, säger Svenska Golfförbundets generalsekreterare Gunnar Håkansson i en kommentar.

Förslaget om bekämpningsmedel presenterades av EU-kommissionen i juni 2022 och innehåller bindande mål för medlemsländerna att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel med 50 procent till 2030. Förslaget innehåller också regler om nationella handlingsplaner, genomtänkt bekämpning av skadegörare, förbud mot alla bekämpningsmedel i känsliga områden samt ersättning till jordbrukare.

Kritik mot EU-skogsmöte: ”Inga samer inbjudna”

Förra veckan bjöds EU:s skogsdirektörer in till ett tredagarsmöte i Skellefteå för att ta del av Sveriges arbete med ett ”hållbart skogsbruk”. Inga samer var inbjudna till mötet, vilket Amnesty Sápmi nu kritiserar i en debattartikel i Altinget.

”Trots att mötet hölls i Sápmi, och att renskötseln i högsta grad påverkas av det svenska kalhyggesbruket, var inga samer inbjudna till mötet. Osynliggörandet av urfolket samerna är inget nytt. Det görs systematiskt.” skriver tre representanter från föreningen.

Nu uppmanar de regeringen att ändra Sveaskogs ägardirektiv och se till att berörda myndigheter uppfyller sina åtaganden – samt börja bjuda in samer till relevanta möten om skogen.

EU-plattform ska samla hållbarhetsinformation

EU arbetar för att skapa en gemensam plattform. ESAP, för finansiell och hållbarhetsrelaterad information om företag samt investeringsprodukter inom EU. Syftet är bland annat att göra det enklare för investerare att göra hållbara val. Nu har EU:s ministerråd, tillsammans med Europaparlamentet enats om sin ståndpunkt i förslaget.

Den gemensamma kontaktpunkten kommer att finnas tillgänglig 2027, enligt överenskommelsen.

– Dagens överenskommelse kommer som goda nyheter både för europeiska företag och för investerare världen över. Vi är på väg att skapa en plattform som kommer att göra det mycket lättare att hitta och jämföra investeringsprodukter och investeringsföretag, inklusive små och medelstora företag, som är hållbara och har en ljus ekonomisk framtid. Detta kommer att hjälpa europeiska företag att bli ännu mer attraktiva för investerare, säger Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson i en kommentar.

Överenskommelsen är preliminär, eftersom den fortfarande måste bekräftas av rådet och parlamentet innan den kan antas formellt.

Näringsministrarna: Förbjud osålda kläder att förstöras

Nu har näringsministrarna i EU:s 27 medlemsländer enats om strängare regler för produkters hållbarhet, samt om ett förbud mot att kasta bort osålda kläder och skor. Överenskommelsen gäller i den så kallade ekodesignförordningen som EU-kommissionen lade fram 2022

– Ekodesignförordningen kommer att se till att produkter som säljs på EU-marknaden är lämpliga och redo för den gröna omställningen”, säger Sveriges näringsminister Ebba Busch i en kommentar.

Nu väntar förhandlingar mellan ministerrådet och EU-parlamentet innan förslaget kan antas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.