56 rekommendationer för hållbar tillväxt

Idag presenterades rapporten A Future Worth Choosing. Demokrati, människans val och näringslivets satsningar är sådant som spelar roll för en hållbar samhällsutveckling enligt biståndsminister Gunilla Carlsson.

Rapporten Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing beställdes 2010 av FN:s generalsekreterare Banki Moon inför hållbarhetskonferensen i Rio de Janerio som sker i sommar. Idag presenterades den internationella panelens arbete med 56 konkreta rekommendationer för hållbar tillväxt. Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson har deltagit i processen.

– Vad som är nytt och vad som behöver göras, det är framförallt att vi kan enas om att människan måste stå i centrum. Människor väljer och gör val och måste då vara vara informerade och kunna samarbeta. Därför är det så viktigt med demokrati och mänskliga rättigheter. Men vi måste också se till att marknader, både de som är konsumenter och producenter, kan fatta kloka val. Därför är det viktigt att också jobba med hur näringslivet investerar och vad de har för standards. Men också att det finns pris på miljön, och det slår vi fast i rapporten, säger hon i ett pressklipp från Utrikesdepartementet.

Stödja kvinnor

Biståndsministern poängterar också att det är viktigt att näringslivet blir mer delaktigt och att marknadens mekanismer skulle kunna användas på ett bättre sätt för att få till rätt investeringar, nytänkande och ny forskning.

– Vi behöver fortsatt ha utveckling och innovationer i svenskt näringsliv. Vi måste satsa på forskning och se till att vi jobbar både med lokal och global uthållighet. Därför hoppas jag nu att den framtidskommission som statsministern leder kan ta vara på rekommendationerna och införliva dem i sitt arbete.

En del av rapporten berör hur kvinnors roll kan stärkas för att bli en motor i hållbarhetsarbetet.

– Det här är den första FN-panel som haft hälften kvinnor med. Genomgående har det varit ett språk och förhållningssätt som handlar om att vi inte kommer lyckas möta världens utmaningar om inte kvinnor är delaktiga. Därför har det varit viktigt att diskutera detta i en del avsnitt, säger Gunilla Carlsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.