Så många betalar mer för hållbara produkter

Konsumtion Årets prisökningar har fått var tredje svensk att köpa färre återvinningsbara produkter. Samtidigt hävdar var femte konsument att man är beredd att betala mer för en återvunnen eller återvinningsbar produkt. Det visar en ny undersökning.

Så många betalar mer för hållbara produkter
Foto: Adobe stock.

För andra året i rad har Stena Recycling undersökt åsikterna hos 5 000 konsumenter i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Polen om hållbarhet och återvinningsbara produkter. Detta syftar till att ge insikter som är relevanta för tillverkande företag och andra aktörer som strävar efter ökad cirkularitet.

Även om inflation och ökade kostnader under året har påverkat konsumenternas möjligheter, fortsätter många att prioritera hållbara produkter.

Enligt undersökningen har nästan var tredje konsument i Sverige minskat sina köp av återvinningsbara produkter jämfört med föregående år. Dessutom anser 65 procent av respondenterna att det är av stor vikt att det finns ett omfattande utbud av produkter som främjar en hållbar och klimatsmart livsstil. Det är också värt att notera att färre personer än förra året, 21 procent jämfört med tidigare 25 procent, är benägna att betala mer för produkter som är återvunna eller återvinningsbara.

– Svenska konsumenter är tydliga med att de vill kunna handla varor som bidrar till ökad cirkularitet. Men hindren är fortfarande för många. Inte minst bristen på tydlig märkning och annan information. Den egna ekonomin sätter också hinder i vägen för ambitionerna, det kan vi tydligt se i årets undersökning. Detta pekar även på en vedertagen missuppfattning om att hållbara produkter alltid är dyrare. För en del produkter är det i själva verket tvärt om. Däremot kan ett sämre utbud bidra till att upprätthålla den bilden, säger Anna Sundell, Head of Sustainability & Communications på Stena Metallkoncernen, i en kommentar.

Ekonomins påverkan har haft olika grad av effekt på befolkningen. Bland konsumenter med en inkomst på 14 900 kronor per månad eller lägre har 27 procent minskat sina köp av återvinningsbara produkter under året. Å andra sidan, för personer med en inkomst över 45 000 kronor per månad, är andelen som har gjort samma minskning endast 17 procent.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.