Naturbaserad klimatanpassning växer – så kommer du igång

EU Naturbaserad klimatanpassning är en trend som sprider sig över Europa – och växer även i Sverige. I Region Skåne kraftsamlar en rad aktörer för att driva på arbetet.
– Det handlar om att se till helheten, och att integrera klimatanpassning i regionens framtida utveckling, säger Alice Petersson som är en av projektledarna.

Naturbaserad klimatanpassning växer – så kommer du igång
Naturbaserad klimatanpassning växer inom Sverige och Europa. Foto: Adobe Stock/Privat.

Begreppet naturbaserad klimatanpassning kanske låter flummigt, men handlar i grunden om att utgå från naturens förmåga att lösa utmaningar vi står inför i samband med ett förändrat klimat. Det kan handla om trädplantering för att skapa svalka under värmeböljor, eller skyfallsparker för att vara redo för när ovädret drar in.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I det nya EU-finansierade projektet, Arcadia, samlas nu en rad aktörer inom Region Skåne för att driva på naturbaserad klimatanpassning i staden och på landsbygden. Projektet startade i januari i år och ska pågå fram till 2027.

”Det är ett begrepp som EU tycker om”

Koordinator i projektet är organisationen Sustainable Bussiness Hub, som samlar näringsliv, offentlig sektor och akademi för att driva på mot mer hållbara städer. Alice Petersson, projektledare för Arcadia, ger en närmare beskrivning på begreppet naturbaserad klimatanpassning.

– Det är ett begrepp som EU tycker om, och trycker på mycket för. Men det handlar om att se till helheten och nätverket runt en viss åtgärd. En sjö fångar in vatten, men gynnar också ekosystemtjänster och människor som bor där. Naturbaserade lösningar ska flöda mellan gränserna och skapa lösningar på flera olika utmaningar vi står inför, säger hon.

Klimatanpassning går för långsamt

Huvudsyftet med projektet, förklarar Alice Petersson, är att svara på det växande behovet av klimatanpassningsåtgärder som inte minst södra Sverige står inför.

– Arbetet med klimatanpassning går för långsamt i hela Europa, och även här i Skåne. Utmaningen här är framför allt att hantera dagvatten. Det kommer stora regn och vattenflöden, som gör att floder och fastigheter svämmar över, vilket leder till gigantiska försäkringsbelopp. Ett annat problem vi har är torka, vilket drabbar lantbruket. Erosion och stigande havsnivåer är också ett problem längs kusterna i Skåne. Om vi inte arbetar mer med klimatanpassning kommer problemen bara att bli värre, säger Alice Petersson.

Fakta

5 tips för naturbaserad klimatanpassning

  1. Överväg hur mycket det skulle kosta om man inte anpassar sig till ett förändrat klimat. Var medveten om vilka risker man är utsatt för i sitt område på kort och lång sikt.
  2. Naturbaserade lösningar undviker inte bara vattenskador, utan tillför också andra värden som till exempel svalkande grönska, rekreation och välmående eller ekosystemtjänster. Överväg vilka lösningar som erbjuder andra värden man kan dra nytta av.
  3. Traditionella lösningar kan kombineras med naturbaserade lösningar. Dagvattenavlopp kompletteras med gröna parkytor, flodvallar kan förenas med växtlighet längst stranden.
  4. Samarbeta med andra som påverkas. Klimatförändringar stannar inte inom kommun- eller fastighetsgränser, och flyttar man på vattnet från en plats så flödar det lätt till någon annan.
  5. Tänk rätt från början. Det är lättast att anpassa bebyggelse och göra plats för naturbaserade lösningar genom kravställningar i planeringsfasen, i stället för att renovera och bygga om.

Alice Petersson förklarar vidare att projektet täcker flera olika delar kring klimatanpassning. Dels handlar det om att knyta ihop olika aktörer, såväl offentliga som privata. Dels handlar det om att sprida kunskap och information om naturbaserad klimatanpassning. I sammanhanget lyfter hon exempel från Region Skåne som redan har genomförts.

–  I Helsingborg grävde man för 20 år sedan tvåstegsdiken mellan jordbruksfälten, vilket gjort att det växer träd och skapar blågröna nätverk runt landskapet. Lund, Sjöbo och Eslöv driver biosfärsområdet Storkriket där de bygger upp ett landskap som främjar fågelliv och samtidigt fungerar som avvattningsyta. I Malmö finns också flera bostadsområden som byggts om för klimatanpassning med gröna tak och naturliga vattenflöden.

Ska ta fram handlingsplan

Projektet handlar också om att skapa nya, innovativa, lösningar för klimatanpassning som just nu är under utveckling, Men Alice Petersson säger att temat är vattenhantering, i såväl stad som landsbygd.

Slutligen säger hon att tanken med arbetet är att ta fram en handlingsplan för hur naturbaserad klimatanpassning kan integreras i Region Skånes framtida utveckling och samhällsplanering. Hennes förhoppning är att arbetet sprider sig över regions- och landsgränser.

– Det är en trend som synliggörs och prioriteras i Europa, och även i Sverige i allt högre utsträckning. Det kom nyligen en rapport från regeringen om klimatanpassning. Det har saknats länge, så det är kul att man börjar lyfta frågan nationellt och att Sverige hänger med på resan som Europa börjat.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.