5 tips: Så granskar du hållbarhetsrapporten

Hållbarhetsredovisning Ett företags hållbarhetsrapport har landat i ditt knä. Men vad är viktigast att ta fasta på i den tjocka luntan? Här kommer fem konkreta tips.

1. Uppmärksamma vad som finns med – och vad som utelämnas. Ibland kan det som inte står i rapporten säga mer än det som faktiskt finns med. Ett exempel är ett stort oljebolag som i sin hållbarhetsrapport gärna berättade om projekt för att rädda hotade sköldpaddor, men däremot var väldigt vaga kring vad de gjorde för att minska sina koldioxidutsläpp.

2. Följ de stora pengaströmmarna. Var har bolaget sin största påverkan? Ett bolag i finansbranschen bör redovisa hur hållbara investeringar de gör – om de har miljöcertifierade kontor spelar mindre roll i det större sammanhanget.

3. Sätt siffror i sitt sammanhang. Enstaka siffror, till exempel gällande energi- eller vattenförbrukning, säger inte så mycket. Det är när man ser dem i ett sammanhang, till exempel jämfört med tidigare år, som de blir relevanta. De bästa företagen i klassen redovisar hur deras egna mål och förbrukning av resurser ligger till i förhållande till de gränser för hållbarhet som forskarvärlden redovisat.

4. Jämför med andra företag i samma bransch. Coca Colas hållbarhetsrapport, för att ta ett exempel, blir mycket mer intressant om du också läser Pepsis.

5. Tar rapporten även upp ofördelaktiga aspekter? Ett företag som vill vara trovärdigt i sitt hållbarhetsarbete sopar inte problemen under mattan utan lyfter upp dem tillsammans med möjliga lösningar.

Journalisten Marc Gunther har tagit fram tipsen på www.ensia.com tillsammans med hållbarhetsexperterna Bill Baue och Steve Lydenberg.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.