5 tips för att integrera hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsarbete Önskan att integrera hållbarhet i företagsstrategier växer bland styrelseledamöter, men bristen på kunskap utgör en utmaning. Här är fem praktiska tips för att komma i gång.

5 tips för att integrera hållbarhetsarbetet
Foto: Adobe stock.

En ny studie avslöjar att över 65 procent av styrelseledamöter anser att hållbarhetsfrågor bör inkorporeras i företagets övergripande strategi. Samtidigt visar samma studie att endast 38 procent faktiskt lyckas med denna integrering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Heidrick & Struggles senaste rapport, med titeln ”The role of the board in the sustainability era,” belyser den växande betydelsen av hållbarhetsfrågor inom styrelserummet. Enligt deras enkätundersökning, som samlade in svar från 879 styrelseledamöter från hela världen, framkommer flera viktiga slutsatser.

Bland annat visar rapporten att 79 procent av styrelsemedlemmarna har en klar förståelse för den strategiska betydelsen av hållbarhet. Å andra sidan känner endast 29 procent av dessa sig tillräckligt kompetenta för att effektivt övervaka och hantera hållbarhetsplaner.

Vidare svarade 48 procent av respondenterna att hållbarhetskompetens inte alls eller endast i viss mån inkluderas i kompetensmatrisen för deras styrelseval. 38 procent av styrelser har integrerat hållbarhet i sina affärsstrategier, medan två tredjedelar önskar att göra det.

5 tips

Rapportförfattarna betonar att det finns flera områden där styrelser bör fördjupa sitt samarbete med ledningen och presenterar 5 användbara tips för att driva hållbarhetsarbete i styrelserummet.

  1. Ambitiös strategi: Det första tipset handlar om att sätta en djärv strategi för att driva klimat- och hållbarhetsförändring. Styrelser bör utmana ledningen att tänka stort och skapa en vision som går bortom företagets nuvarande gränser.
  2. Hantera brister: Det andra området handlar om att lösa bristen på viktiga resurser som påverkar företagets hållbarhet. Styrelser bör hjälpa företagen att identifiera och åtgärda dessa brister.
  3. Affärsekosystem: Det tredje området handlar om att utnyttja affärsekosystemets roll för innovation och hantering av bristande marknadsinfrastruktur.
  4. Snabb anpassning: Det fjärde området handlar om att möjliggöra snabb anpassning för att behålla konkurrensfördelar.
  5. Starkt personligt ledarskap: Enligt rapporten är starkt personligt ledarskap i styrelserna viktigare än någonsin. Det innebär att fatta beslut med långsiktig vision och att bygga broar mellan olika intressentgrupper och samhället, vilket leder till positiva resultat för aktieägare och samhället som helhet.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.