5 områden som Miljömålsrådet vill prioritera

Biologisk mångfald Miljömålsrådet har nu lämnat över sin årsrapport till regeringen. I den redovisar rådet fem områden som de vill prioritera.
– Generellt handlar det om att snabba upp tempot, säger Göran Enander, Miljömålsrådets ordförande.

5 områden som Miljömålsrådet vill prioritera
Foto: Wikimedia commons/Adobe Stock

På torsdagseftermiddagen lämnade Miljömålsrådet över sin årliga rapport till regeringen. Miljömålsrådet inrättades 2014 och har som uppgift att öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål och Agenda 2030.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Göran Enander, ordförande i Miljömålsrådet, beskriver att hans främsta uppgift som ordförande är att få Sveriges alla 19 myndighetschefer att dra åt samma håll.

– Generellt handlar det om att få upp tempot i miljöarbetet, och att få alla att arbeta mer intensivt. Den största utmaningen är att Sverige inte når miljömålen, så min förhoppning är att tempot ökar, säger han till Miljö & Utveckling.

I rapporten beskriver Miljömålsrådet fem huvudprioriteringar, eller programområden, som de anser att Sverige bör prioritera utifrån de 16 miljökvalitetsmålen. Det handlar om allt ifrån samhällsplanering, cirkulära materialflöden, ett hållbart livsmedelssystem, kolinlagring och biologisk mångfald.

Göran Enander lyfter nationell, eller statlig, planering som den mest ”innovativa” prioriteringen.

– Det är stort intresse för det, och där finns det många statliga intressen där vi inte är koordinerade. När det kommer till energiomställningen handlar det till exempel om var vi ska dra alla nya ledningar för att bygga mer vindkraft, och kanske också kärnkraft. Ett annat exempel är industriomställningen i norr, där rennäringen står mot andra intressen. Så det är den typen av perspektiv där det finns olika intressen som vi lyfter.

Fakta

Miljömålsrådets fem programområden

Ramverk för nationell planering 

Miljömålsrådet har föreslagit att regeringen inrättar ett råd för samhällsplanering, vars syfte är att skapa gemensamma utgångspunkter och göra prioriteringar på den nationella nivån som kan underlätta avvägningar i efterföljande planering. Arbete fortsätter med att konkretisera och utveckla ramverkets funktioner i två temaområden; Möjlighetsplanering för energiomställning och Samhällsomvandlingen i norra Sverige.

Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem 

Programområdet syftar till att underlätta för näringsliv och andra relevanta aktörer att agera för ett hållbart livsmedelssystem, samt att utveckla myndigheternas samverkan och arbetssätt på området.

Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling

Arbetet syftar till att uppnå ökat kunskapsutbyte, samt förbättrad samverkan och samordning av hälso- och miljöfrågor. Detta möjliggör ett mer effektivt arbete och ett bättre stöd för aktörer vars verksamhet knyter an till miljö och hälsa.

Cirkularitet i klimatomställningens materialflöden

Batterier, solceller och vindkraftverk kommer sannolikt vara centrala delar av samhällets klimat- och energiomställning. Programområdet syftar till att undvika framtida miljöproblem med dessa produkter. Fokus ligger på produktdesign, att förebygga avfall och skapa effektiva system för återvinning, samt att bedöma behovet av återvunna och nya material och utreda möjligheter och risker. 

Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem

Programområdet syftar till att ta fram relevanta underlag till Miljömålsberedningens uppdrag om hur Sverige ska nå åtaganden om biologisk mångfald och kolsänka på ett sätt som tillvaratar synergier och är förenligt med andra samhällsmål.

Källa: Miljömålsrådets årsrapport 2023

Ni har nu lämnat rapporten. Vad kommer regeringen göra?

– De analyserar, men de kommer nog egentligen inte att göra så mycket då vi inte lämnar några förslag utan mer redovisar vad vi vill prioritera, säger Göran Enander.

För mindre än två veckor sedan presenterade Sveriges klimat – och miljöminister Romina Pourmokthari (L) en ny miljömålsberedning. Uppdraget för den nya Miljömålsberedningen är att ta fram en samlad strategi med etappmål, åtgärder och styrmedel.

Hur hänger ert arbete ihop med Miljömålsberedningen?

– I programområde nummer fem, som handlar om biologisk mångfald och skog, arbetar vi tätt med Miljömålsberedningen. Där kommer vi att ta fram en del avvägda underlag till Miljömålsberedningen, så i det arbetet har vi ett tätt samarbete, säger Göran Enander.

Sveriges regering har skärt ner mycket i anslagen på naturvården. Hur påverkar det myndigheternas arbete med att nå miljömålen?

– Naturvårdsverket har gjort bedömningen att vi måste arbeta snävare när det kommer till biologisk mångfald, så i det programområdet får det konsekvenser. Men i övrigt har myndigheterna kvar sina resurser så att vi kan jobba vidare.

Så vad tror du. Kommer Sverige klara av att nå miljömålen?

– Nja, det är väldigt mycket som pekar på att vi inte kommer det. Men däremot kan vi komma en bit på vägen. Vi jobbar utifrån den lagstiftning och de förutsättningar som finns. Alternativet är att inte göra någonting, så vi stretar på, säger Göran Enander.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.