5 hållbarhetsprofiler: Det förväntar vi oss av Almedalsveckan

Almedalen 2023 Cirkulär ekonomi, regeringens klimatpolitiska handlingsplan och ny EU-lagstiftning. Det är några av de områden som hållbarhetsproffsen hoppas ska hamna i fokus under Almedalsveckan i Visby. Miljö & Utveckling har frågat 5 hållbarhetsprofiler vad de förväntar sig av veckan.

5 hållbarhetsprofiler: Det förväntar vi oss av Almedalsveckan
Almedalsveckan i Visby har kickstartat. Foto: Pressbilder/Wikimedia Commons.

Almedalsveckan har kickstartat, med representanter från näringslivet, politiken och civilsamhället som har samlats i Visby. Med över en fjärdedel av programpunkterna är hållbarhet är ett av de områden som ser ut att dominera samtalen.

Pär Larshans, Ragn-Sells

Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans sitter på Gotlandsfärjan över till Visby när Miljö & Utveckling når honom. Under veckan ska han delta vid en rad seminarier och samtal med fokus på cirkulär ekonomi.

– Min förhoppning inför veckan är att cirkularitet hamnar i fokus. Jag hoppas också man pratar om hur vi ska kunna använda vattnet på ett klokt sätt. Dels om hur vi kan utvinna resurser från vattnet, dels hur vi kan använda vattnet för industriell tillämpning och inom jordbruket genom cirkulära flöden, säger han.

En annan central fråga som Ragn-Sells kommer att fokusera på under Almedalsveckan säger han är cirkulära flöden inom byggsektorn.

Vad förväntar du dig av veckan?

– Från politikens sida hoppas jag att de ser och förstår kopplingen mellan materialanvändning och klimatfrågan, men också andra planetära gränser. Om vi skapar cirkulära materialflöden kommer vi också komma åt många andra problem. En annan förväntan är att hitta och bygga fler partnerskap. Ska man skapa cirkularitet kan man inte göra det själv, säger Pär Larshans.

Beatrice Rindevall, Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningens ordförande Beatrice Rindevall är på plats i Visby. Som ny ordförande i föreningen har hon höga förväntningar på politikerveckan.

– På torsdagen har vi en miljöpolitisk debatt där alla partier kommer att frågas ut. Det är enormt viktigt för politiken behöver verkligen steppa upp. Vi vill se att de lovar, diskuterar och visar konkreta åtgärder för att vi ska kunna nå våra klimatmål. Mina förväntningar på veckan är att både politiker och företag visar insikt för den kris vi står inför, säger hon.

Som ny ordförande för Naturskyddsföreningen, har du något särskilt fokus?

– Jag vill ändra hela samhällsdebatten inom alla delar av miljöspektrat. Det finns ingen tid kvar att spela på, utan vi behöver politisk handling redan nu. Därför behöver hela sättet vi pratar om frågorna i samhället förändras.

På vilket sätt?

– Just nu behandlas miljöfrågorna helt som ett särintresse. Jag tycker inte att samhället visar en insikt om att varenda människa berörs inför de kriserna vi står inför. Det känns som ett sidospår och det behöver ändras.

Magnus Nikkarinen, Svensk Handel

Magnus Nikkarinen, hållbarhetsansvarig på Svensk Handel, har precis slagit sig ner för en lugn stund innan han ska ge sig ut i vimlet i Visby. Han säger att han ser på Almedalen som en viktig mötesplats för att diskutera olika frågor kopplat till hållbarhet, som är ett av tre fokus för Svensk Handel.

– En central del för oss är att prata om hur vi ska kunna upprätthålla det arbete och engagemang som finns kring hållbar handel i den osäkra och skakiga tid som vi befinner oss i, säger han.

En annan viktig diskussionspunkt säger han är hur företagen ska förhålla sig till den lagstiftning som börjar falla på plats inom hållbarhetsområdet, som bland annat CSRD, Due Diligence, avskogningsförordningen och EU:s klimatpaket Fit for 55.

– En viktig del för oss är att säkerställa att företag har möjlighet att bedriva sitt arbete, utan att det blir för mycket administration och för höga kostnader. Det är viktigt att vi kan säkerställa att det finns en rättvis konkurrens, säger han.

Nina Ekelund, Hagainitiativet

Hagainitiativets generalsekreterare Nina Ekelund är också på plats i Visby. Hon ser på den klimatpolitiska handlingsplanen som regeringen ska presentera i höst som en viktig del i samtalen under Almedalsveckan. 

– Det är viktigt att få med perspektiv som gör att den blir ambitiös. Till exempel är det viktigt att vi håller fast med målet till 2030, att regeringen är tydlig med hur bioekonomin ska användas, tydligt kring cirkularitet och skatteväxling samt också sätter mål för negativa utsläpp. Vi ska självklart minska utsläppen, men måste också ha negativa utsläpp vilket FN:s klimatpanel lyft fram, säger hon.

Markus Mattisson, Greenpeace

 Även Greenpeace är på plats i Visby med tre representanter. Markus Mattisson, biträdande sverigechef på Greenpeace, hoppas att organisationen genom sin närvaro kan bidra till att ”de verkliga klimatlösningarna som faktiskt sänker utsläppen kommer högre upp på agendan”.

– Det finns inga genvägar ur klimatkrisen. Tålamodet med regeringens helt obefintliga klimatpolitik håller på att ta slut och vi tror att det kommer att märkas av även i Almedalen, säger han.

Ett fokus för organisationen kommer att vara friska levande skogar, vilket enligt Markus Mattisson är avgörande i kampen mot den globala uppvärmningen och artkrisen.

– Vi har knappt några riktiga skogar kvar. Majoriteten är planterade träd vilket inte är samma sak som en skog. Att regeringen trots det allvarliga tillståndet fortsätter att springa skogsindustrins ärenden är ett hot mot både den biologiska mångfalden och klimatet, säger han.

Vad ska ha hänt för att ni ska åka från Almedalen och känna er nöjda? 

– Oppositionspartierna måste presentera tydliga reformförslag i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Det är tydligt att det finns mandat från väljare, näringsliv, akademi och civilsamhälle att agera med kraft i klimatfrågan. Regeringen har helt abdikerat i klimatfrågan och här måste oppositionen fylla tomrummet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.