5 hållbarhetsfrågor på veckans EU-agenda

EU Veckans viktigaste nyheter inom miljö – och klimatområdet på EU-nivå.
✔ Svenskt beslut om att bränna kläder väcker stark kritik
✔ Parlamentet röstade om greenwash
✔ Stor majoritet för strängare metanregler
✔ Intern kritik mot EU:s taxonomi
✔ Öppen konsultation om kemikalier i förpackningar

5 hållbarhetsfrågor på veckans EU-agenda
Foto: Adobe Stock

Svenskt beslut om att bränna kläder väcker stark kritik

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Det svenska ordförandeskapets beslut att ta bort förbudet mot att förstöra osålda textilvaror från lagförslaget om hållbar produktdesign väckte i veckan stark kritik och ledde till att flera, mer ambitiösa länder, blockerade förslaget i minsterrådets förhandlingar. Länder som Tyskland, Frankrike, Österrike, Nederländerna och Belgien motsatte sig ett avtal utan förbudmot att bränna kläder. Länderna var också tillräckligt många för att skapa en blockerande minoritet för lagförslaget.

När originalutformningen av direktivet först kom från EU-kommissionen fanns inte något förbud mot förstörelse mot osålda textilier med. Något som bland annat De Gröna i parlamentet var kritiska till. Enligt det ursprungliga förslaget skulle EU-kommissionen dock kunna förbjuda textilförstörelse genom en så kallad delegerad akt om förbränning av textilier skulle ansetts särskilt dåligt för miljön.

I ministerrådet lyckades emellertid en majoritet länder få in ett förbud mot textilförstörelse i ekodesigndirektivet. Men Sverige valde nyligen i sin roll som ordförandeland att ta bort den skrivelsen i ministerrådets kompromiss. Något som alltså flera länder vände sig emot.

Diskussioner ägde rum under veckan och i ett avslutande mötet i dag, fredan den 12 maj, lyckades man komma överens och nu står det klart att förbudet kommer med i den text som ministrarna ska underteckna den 22 maj.

Alice Bah Kuhnke (MP), EU-parlamentariker och en av EU-parlamentets huvudförhandlare för EU:s nya textilstrategi, är kritisk till regeringens hantering av frågan.

– Det borde vara självklart att förstörelse av osålda och oanvända plagg ska vara förbjudet! Att Sverige i egenskap av att leda hela EU:s arbete med denna fråga skämmer ut sig på detta vis är förödande. Dels för Sveriges rykte men också för klimatet och miljön, säger hon till Miljö&Utveckling.

Parlamentet röstade om greenwash

EU-parlamentet röstade på torsdagen om att stoppa greenwash. Lagförslaget syftar till att förbjuda falska och överdrivna miljöpåståenden i företags marknadsföring. Lagförslaget kommer också, om det går igenom, skärpa reglerna kring miljömärkningar. Lagen är en del av EU:s gröna giv.

I parlamentet försökte den gröna gruppen att driva igenom ett förbud mot all form av marknadsföring mot fossila produkter. Detta gick förslag gick dock inte igenom.

– I plenum försökte Miljöpartiet driva igenom ett reklamförbud av produkter som har tillverkats av fossila bränslen. Reklamförbudet skulle även omfatta solpaneler, som kräver fossila bränslen för att tillverkas. Som konsument ska man kunna känna sig trygg med att en produkt som påstår sig vara grön också är det. Jag har fått kämpa emot Miljöpartiets partikollegor som vill stoppa märkningar som svenska Svanen och KRAV, säger europaparlamentarikern Arba Kokalari (M) i en kommentar.

Nu väntar en så kallad trilog, en förhandling mellan parlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen.

Stor majoritet för strängare metanregler

EU-parlamentet röstade på tisdagen för strängare metanregler med en majoritet på 499 röster för, 73 emot och 55 nedlagda röster. Röstningen ägde rum i Strasbourg och bekräftade det utkast till metanregler som tidigare godkänts av parlamentets miljö- och industriutskott. Lagstiftningen syftar till att minska metanutsläppen från olje-, fossilgas- och kolindustrierna, och det har även krävts att reglerna inkluderar den petrokemiska sektorn.

Utöver ett bindande mål för att minska metanutsläppen i EU till 2030, lägger det nya lagförslaget ansvaret på EU-länderna att fastställa sina egna nationella reduktionsmål. Det införs också strängare krav för gasinfrastrukturoperatörer att upptäcka och åtgärda metanläckor.

Kritik mot taxonomin

I ett brev till EU-kommissionen riktade i veckan De Gröna i EU-parlamentet kritik mot EU-taxonomins kriterier för flyg- och sjöfartssektorn. Enligt EU-parlamentarikerna ligger reglerna kring flyg- och sjöfartssektorn inte i linje med EU:s klimatmål. Kriterierna för flygsektorn anses tillåta aktiviteter som inte bidrar till klimatmål och inte leder till betydande minskning av utsläpp. För sjöfartssektorn hävdar parlamentarikerna att de föreslagna reglerna skulle förlänga incitamenten för investeringar i fartyg med förbränningsmotorer. Parlamentarikerna kräver även justeringar inom områden som cirkulär ekonomi, byggsektorn och biologisk mångfald. Brevet avslutas med att påminna kommissionen om de rättsliga utmaningarna som tidigare uppstått gällande inkluderingen av fossilgas och kärnkraft i taxonomin. I brevet kräver parlamentarikerna att kriterierna revideras eller tas bort innan de slutliga besluten fattas.

Öppen konsultation om kemikalier i förpackningar

Sedan i onsdags kan intressenter och allmänhet lämna in sina förslag och åsikter kring skärpta krav klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Förslaget förtydligar de nuvarande märkningsreglerna för bland annat tvätt- och rengöringsmedel, i syfte att skydda människor och miljö mot farliga kemikalier.

– Kemikalier kan vara mycket användbara för vårt samhälle och ekonomi, men vi måste producera och använda dem utan att orsaka skada för människor och planeten. EU skulle inte vara konsekvent i sin ambition om en giftfri miljö om farliga kemikalier som inte är tillåtna att användas inom EU fortfarande kan produceras här och sedan exporteras. Dessa kemikalier kan orsaka samma skada på hälsa och miljö oavsett var de används, säger miljökommissionär Virginijus Sinkevičius i ett uttalande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.