5 frågor till Preem om Lysekilsbeslutet

PREEM Raffinaderijätten Preem meddelade igår att planerna på att bygga ut raffinaderiet i Lysekil läggs ned. Istället kommer bolaget att satsa på förnybart. Miljö & Utveckling har ställt fem frågor till Preem, om bland annat kontakterna med regeringen och varifrån råvaran till det förnybara bränslet ska hämtas.

5 frågor till Preem om Lysekilsbeslutet
Lysekil. Foto: StockAdobe

Så här svarar Ludwig Kollberg, ansvarig för samhällskontakter på Preem, på Miljö & Utvecklings fem frågor om beslutet att lägga ned planerna på en raffinaderiutbyggnad i Lysekil.

Vilka förnybara bränslen är det ni vill satsa på i Lysekil och i Göteborg?

– De produktionsanläggningar som planeras i Lysekil och Göteborg kommer främst att producera förnybara transportbränslen i form av förnybar diesel, men även förnybara flygbränslen. Preem undersöker även möjligheterna att utöka produktionen av förnybar bensin.

Varifrån ska råvaran hämtas?

– Förnybara råvaror handlas på en internationell marknad som kommer att variera över tid. Preem ser emellertid stor potential i att utöka utvinningen av förnybara råvaror i Sverige och övriga Norden, och som vi bedömer kommer att vara viktiga råvaror för vår produktion framöver.

Vilka faktorer var avgörande för att fatta beslutet att lägga ner ROCC?

– Det är ett resultat av flera faktorer. Det handlar dels om den ekonomiska recessionen, dels om stora förändringar i världsmarknadspriserna på produkter (främst bunkerolja) och råvaror (främst råolja). Den dalande efterfrågan på drivmedel har även påverkat i genomlysningen. Dessutom har regeringens beslut att presentera en långsiktig och ambitiös reduktionsplikt varit en påverkansfaktor, samt regeringens signaler kring ökade stöd för biodrivmedelsproduktion.

Kommer Preem att fortsätta med ROCC på någon annan lokalitet? I så fall vilken?

– Det finns för närvarande inga sådana planer.

Förde Preem diskussioner med regeringen inför statsbudgeten? I så fall vilka?

– Vi har löpande kontakt med politiker och organisationer både när det gäller vår löpande verksamhet och våra framtidsplaner. När det gäller vår miljöansökan har vi hela tiden välkomnat en öppen och konstruktiv dialog och vår korrespondens med regeringen har varit en naturlig del i den politiska processen. Dialogen med regeringen har varit öppen, positiv och viktig för båda parter där vi fått möjlighet att förstå varandras utgångspunkter och perspektiv.

– Beslutet att dra tillbaka vår miljöansökan grundar sig helt och hållet på en kommersiell bedömning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.