5 frågor på EU:s hållbarhetsagenda

Juridik och politik Veckans viktigaste nyheter inom miljö – och klimatområdet på EU-nivå.
Läs mer om:
• Polen stämmer EU för Fit for 55
• Tysk tvekan inför PFAS-förbudet
• Mätmetoder för sjöfartens metanutsläpp
• EU uppmärksammar dag för ursprungsbefolkningar
• 200 miljoner till rumänskt skogsskydd

5 frågor på EU:s hållbarhetsagenda
Rumänsk barrskog. Foto: Adobe Stock

Polen utmanar EU om Fit for 55-paketet

Polen har nu initierat en juridisk process mot EU:s beslut om klimattullar, den så kallade koldioxidgränsjusteringsmekanismen CBAM och den reviderade EU-utsläppshandelssystemet, ETS. Den polska regeringen argumenterar för att CBAM, som syftar till att beskatta importvaror med hög koldioxidintensitet, borde ha beslutats enhälligt istället för med kvalificerad majoritet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

En andra invändning rör förändringarna i ETS, särskilt gällande Marknadsstabilitetsreserven, som Polen anser strida mot principen om energisolidaritet genom att minska tilldelningen av utsläppsrätter för växthusgaser. Polens juridiska invändningar sträcker sig även till åtgärder som förbudet mot försäljning av bensin- och dieselbilar före 2035 samt höjda mål för växthusgasutsläpp.

Tyskland tvekar om PFAS-förbudet

Trots att Tyskland, tillsammans med Sverige, var med och föreslog ett brett mot PFAS-ämnen uttrycker regeringen ny tvekan inför förslaget. Tysklands ekonomi- och klimatminister Robert Habeck betonade nyligen att en det är viktigt med ”proportionalitet” om lagen införs. I ett uttalande sade han efterlyste han ”bättre reglering där det behövs för konsumentskydd” men också ”ingen överreglering för företag där det hämmar tillväxt och teknikutveckling”.

Det var i januari som de fem länderna Tyskland, Sverige, Nederländerna, Danmark och icke-EU-landet Norge – föreslog ett EU-omfattande förbud mot över 10 000 farliga per- och polyfluoralkylsubstanser, PFAS, även kallade ”evighets-kemikalier”.

Också i Sveriges riksdag har oro för förbudet mot PFAS uttryckts vilket Miljö & Utveckling skrivit om tidigare.

Utkast om mätmetoder för sjöfartens metanutsläpp

För två veckor sedan nåddes en slutlig överenskommelse i EU gällande regler för klimatneutral sjöfart, vilket innebär ett betydande steg framåt med godkännandet av Fuel EU Maritime-initiativet. Enligt denna överenskommelse kommer EU:s utsläppshandelssystem att omfatta sjöfarten från och med 2024, medan FuelEU Maritime-initiativet kommer att träda i kraft från 2025.

I veckan släpptes i samband med beslutet ett utkast av metoder för att kartlägga och mäta sjöfartens utsläpp av metangas och lustgas.

EU uppmärksammar internationella dagen för världens ursprungsbefolkningar

På Internationella dagen för världens ursprungsbefolkningar, den 9 augusti, betonade EU vikten av ursprungsbefolkningars deltagande i beslutsforum och utveckling. Årets tema är ”Ursprungsbefolkningars ungdomar som drivkrafter för förändring för självbestämmande” och mycket fokus låg på kriser kring biologisk mångfald och klimat. EU berättade också om ett initiativ för arktiska ungdomar som finansierats 2,3 miljoner euro för att inkludera dem i politiska processer.

200 miljoner euro till rumänskt skogsskydd

EU-kommissionen godkände på torsdagen ett stöd till Rumänien om 200 miljoner euro för att kompensera skogsägare för som väljer att bevara sina skogar från avverkningar. Stödordningen kommer att ges som direkta subventioner till skogsägare och gälla fram till slutet av 2027, enligt ett pressmeddelande från EU-kommissionen.

Syftet med stödet uppges vara ”att stoppa och vända nedgången av biologisk mångfald, förbättra ekosystemtjänster och bevara livsmiljöer och landskap i Rumänien.”

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.