4,5 miljarder till miljön

Totalt kommer miljöfrågorna att få kosta drygt 4,5 miljarder under 2007. Det blev klart när budgeten presenterades. I budgetpropositionen aviserar regeringen att kraftfulla åtgärder för att möta klimatförändringarna kommer att genomföras under mandatperioden.

De vill också lägga stor kraft på att säkerställa Östersjön och Västerhavet som levande hav. För att klara en satsning på utökad miljöövervakning i havsmiljön föreslår regeringen en förstärkning med 20 miljoner kronor per år under 2008 och 2009.

I budgeten öronmärks 11 miljoner år 2007 och 7 miljoner under 2008- 2009 för arbetet med en nationell handlingsplan för att stimulera offentlig upphandling av varor och tjänster. Kemikalieinspektionen får en förstärkning med 8 miljoner kronor per år 2007–2008 och 4 miljoner kronor 2009, bland annat eftersom genomförandet av EU:s kemikalielagstiftning reach kommer att innebära en stor reform på kemikalieområdet.

Andra områden som regeringen tänker prioritera är miljöstyrningsrådets verksamhet, en hållbarhetskommission för att stärka arbetet med hållbar utveckling och att hejda förlusten av biologisk mångfald till år 2010.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.