420 miljoner till hållbar utveckling

Formas forskarråd kommer att fördela 420 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling. 30 miljoner av dessa går till forskningsprojekt om klimat. Forskning som man beslutat sig för att finansiera handla bland annat om om flöden av växthusgaser mellan atmosfär och biosfär, klimatförändringarnas effekter på ekosystem, människa och infrastruktur samt behovet av anpassning till klimatförändringar inom miljö- och naturvård, areella näringar, byggande och samhällsplanering.

– Klimatfrågorna har idag en mycket hög aktualitet och därför är det tillfredsställande att den gemensamma klimatsatsningen med Vetenskapsrådet, Vinnova och Rymdstyrelsen nu resulterar i viktig forskning, säger Hans-Örjan Nohrsted, Formas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.