410 statliga miljoner till klimatkampen

Naturvårdsverket delar ut 410 miljoner kronor i bidrag till 23 lokala klimatinvesteringsprogram, Klimp, och tio så kallade Guldklimpar. Den samlade investeringen blir 1,8 miljarder kronor. Programmen beräknas minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 310 000 ton per år, motsvarande utsläppen från mer än 100 000 personbilar.

Nära hälften av det beviljade bidraget gäller satsningar inom biogasområdet.

– Det statliga stödet till klimatinvesteringsprogrammen har haft stor betydelse i klimatarbetet. Detta stöd försvinner efter 2008. Vi utgår från att det positiva arbetet med att exempelvis öka biogasproduktionen i landet följs upp med någon annan typ av stöd. Biogas som produceras av avfall, gödsel och slam löser både miljöproblem när det produceras och när det ersätter olja och bensin, uppger Anders Mathiason, vd för Svenska Gasföreningen, i en kommentar.

Andra åtgärder handlar om fjärrvärme, vägtrafik, spårbunden transport och energieffektivisering i byggnader och i industrin, men också lokal information om klimatfrågan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.