32 miljoner kronor till vindkraftsforskning

Vindkraftsforskningen utökas med 32 miljoner kronor från Energimyndigheten i ett nytt forskningsprogram under åren 2013- 2016. Tanken är att ta fram ny kunskap och nya tekniker för vindkraft i kallt klimat.

32 miljoner kronor till vindkraftsforskning

Programmet är speciellt inriktat på att undersöka förutsättningarna för etablering av vindkraft i kallt klimat. I kyliga områden är det svårare att veta hur mycket elenergi som kan utvinnas ur vinden och det är också dyrare att projektera, bygga och underhålla anläggningen. Det behövs också mer kunskap om miljö-och säkerhetsaspekter.

Tanken är att på sikt kunna etablera landbaserad vindkraft i områden med goda vindförhållanden även i kalla klimatområden. Dessutom kan de inhemska svenska klimatförutsättningarna tas till vara på för att skapa kompetens och tillväxt inom näringslivet i Sverige.

I Sverige finns en betydande del av de vindlägen som passar bra för vindkraft i områden som under vintertid utsätts för kallt klimat. Energimyndigheten vill nu bidra till att öka ambitionsnivån ytterligare inom just kallt klimat och kompletterar de övriga vindkraftssatsningarna med ett riktat forskningsprogram.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.