300 miljoner till svensk klimat- och miljöforskning

Skogsrestprodukter som blir biomassa, utveckling av energieffektiva alternativ till fossil olja, minskning av näringsutsläpp i Östersjön och vägbyggande i ett miljösystemperspektiv. Det är några av de forskningsprojekt som får del av de 300 miljoner kronor som Formas delar ut till klimat- och miljörelaterad forskning.

Totalt får 17 projekt dela på extrapengarna, som Formas fick i propositionen Ett lyft för svensk forskning och innovation. Formas delar in forskningen i fyra ämnesområden, varav Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald får störst del av potten. Därefter kommer Hållbart nyttjande av naturresurser, Havsmiljö och Klimatmodeller.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.