3 experttips för dig som vill testa munkmodellen

Hållbarhetsarbete Stefan Molnar är doktorand på Rise inom hållbar stadsutveckling och arbetar bland annat med munkmodellen och hur den kan implementeras. Här kommer tre tips och ett antal frågor till dig som funderar på att testa modellen i din organisation.

3 experttips för dig som vill testa munkmodellen
Amsterdam är en av de städer som använder munkmodellen. Stefan Molnar ger tips för svenska kommuner som vill testa.

Munkmodellen är från början en ekonomisk modell som visar ramar för samhället, både miljömässigt och socialt. Modellen togs fram av ekonomen Kate Raworth och lanserades i boken Doughnut Economics (Donutekonomi). Sedan dess har flera städer runt om i världen givit sig i kast med att försöka använda modellen som ett verktyg i organisationen, däribland Tomelilla kommun i Skåne.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Stefan Molnar är en av de experter som arbetar med Tomelillaprojektet. Han är även forskarstuderande på Rise.

Vid vilken typ av frågor kan munkmodellen vara användbar?

– För den som vill utvärdera hållbarheten i någonting, exempelvis ett bostadsområde, en kommun eller en hel nation. Den kan också användas av organisationer för att utveckla mål och strategier, föra dialog om hur utvecklingen går och hur den bör gå.

Vilka råd vill du ge den som vill testa munkmodellen?

– För det första är det viktigt att vara medveten om att Munkmodellen bara är en generell modell som beskriver de övergripande ramarna för ett mer hållbart samhälle. Den som vill anävnda modellen i praktiken behöver göra ett arbete med att konkretisera de olika delarna i modellen och ta fram indikatorer och viktningar för respektive kategori, så att den blir relevant i det aktuella sammanhanget.

Tänk igenom syftet…

– För det andra behöver man fundera igenom om det verkligen är munkmodellen som organisationen ska använda sig av, eller någon annan modell för hållbarhetsbedömning. Här kan man ställa frågor i stil med: ”Varför munkmodellen?”, ”Vad vill vi ska hända om vi börjar använda munkmodellen?”, ”Finns det andra modeller som bättre skulle stödja vårt syfte?”.

…och vem som ska använda modellen

– För det tredje är det viktigt för en organisation att titta närmare på frågan om hur munkmodellen i praktiken kan implementeras i organisationen. Här kan man ställa sig frågor i stil med: ”Hur och när tänker vi att modellen ska användas?”, ”Vem tänker vi ska använda den?”, ”Vem tänker vi är mottagaren?”, ”Finns det existerande roller, uppdrag och rutiner i organisationen som modellen kan knytas an till för att underlätta implementering?”.

Kan du kort förklara vad munkmodellen är?

– Det är en ekonomisk modell som illustrerar en rad sociala och ekologiska ramvillkor som behöver uppfyllas för att också ekonomiskt välstånd ska vara möjligt på sikt. Hit hör alltifrån biologisk mångfald och god luftkvalitet, till hälsa, utbildning och tillgång till bostad.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.