2,9 grader – trots all världens klimatpolitik

COP28 Även om alla länder fullt ut implementerar sina satta mål för utsläppsminskningar så skulle temperaturen öka till 2,9 grader under detta århundrade. Det konstaterar FN inför klimattoppmötet i Dubai.

2,9 grader – trots all världens klimatpolitik
Foto: Adobe Stock

Inför klimattoppmötet COP28 i Dubai släpper FN nu sin senaste så kallade Emission Gap-rapport. Här står det klart att världen riskerar att överskrida målen i Parisavtalet om länderna inte levererar mer ambitiösa åtgärder. Rapporten, som är den 14:e i sin serie,

Konstaterar också växthusgasutsläppen, trots framsteg sedan undertecknandet av Parisavtalet 2015, nått nya höjder och att klimatpåverkan därför har förvärrats.

När Parisavtalet undertecknades år 2015 väntades enligt prognoserna att världens utsläpp skulle öka med 16 procent fram till år 2030. Den väntade utsläppsökningen har nu genom ländernas åtgärder pressats ner till väntad ökning med 3 procent. För att Paris-avtalets mål ska nås till 2030 krävs dock att ökningen upphör och att utsläppen istället minskar. För att 2-gradersmålet ska nås krävs en minskning m ed hela 28 procent. För 1,5-gradersmålet krävs en minskning på 42 procent.

Finns fortfarande möjligheter

FN konstaterar också i rapporten att världens medeltemperatur skulle öka med 2,9 grader under detta århundrade, även om alla länder fullt ut implementerade sina uppsatta klimatmål, så kallade NDC:er eller Nationally Determined Contributions. Rapporten pekar dock på möjligheter som finns inför nästa omgång av NDC:er, som ska lämnas år 2025. Om implementeringen blir starkare finns enligt FN en möjlighet att nå en klimatpolitik som minskar utsläppen i nivå med både 2-gradersmålet och 1,5-gradersmålet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.