25,2 miljoner ton utsläppsrätter till industrin

Under EUs nästa handelsperiod med koldioxidutsläpp som rör perioden 2008-2012 kommer Sverige att begära att 25,2 miljoner ton utsläppsrätter delas ut varje år till svenska anläggningar. 23,2 miljoner av dem ska delas ut till befintliga anläggningar, de övriga placeras i en reservpott för fördelning till nya anläggningar. Tilldelningen till befintliga anläggningar inom el- och fjärrvärmesektorn kommer att bli mer restriktiv, medan industrin får en större tilldelning med hänsyn till deras internationella konkurrenssituation, meddelar regeringen

Enligt de nya reglerna kommer svenska företag också att kunna tillgodoräkna sig utsläppsminskningar från projekt i utvecklingsländer för att få ned sina egna utsläpp i det europeiska handelssystemet, så kallade flexibla mekanismer.

Jämfört med förra handelsperioden kommer ytterligare ett antal förbränningsanläggningar i industrin att omfattas av systemet.

Sverige kommer att anmäla sin nya fördelningsplan till EU-kommissionen om några veckor, efter att de granskat planen kommer ett slutgiltigt besked.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.