250 miljoner ton koldioxid stoppade av miljöutskott

Juridik & Politik EU-parlamentets miljöutskott kan ha räddat Europa från en ökning av utsläppen med 250 miljoner ton, eller mer, nästa år. De ökade utsläppen skulle ha blivit en konsekvens av EU-kommissionens plan för att mildra höstens och vinterns energikris.

250 miljoner ton koldioxid stoppade av miljöutskott
Emma Wiesner (C) sitter i EU-parlamentets miljöutskott. Foto: Adobe Stock/Pressbild.

Nästa vecka röstar EU-parlamentet om hur höstens och vinterns energikris i Europa ska lösas och hur lösningarna ska finansieras. På bordet finns ett hårt kritiserat förslag från EU-kommissionen om att pengar från EU:s utsläppshandel ska gå till att finansiera olje- och gasprojekt inom krispaketet RePowerEU.

Under måndagskvällen kom EU-parlamentets miljöutskott fram till en alternativ lösning som kan göra att EU undviker en kraftig ökning av Europas utsläpp för lång tid framöver.

Kritisk till ursprungsförslaget

EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C) var med och förhandlade fram lösningen i miljöutskottet. Hon menar att EU-kommissionens förslag skulle ha drivit fram en ond spiral med långtgående negativa konsekvenser för EU:s klimatmål.

– Med dagens pris på utsläppsrätter skulle kommissionens förslag tillåta företagen att släppa ut ytterligare 250 miljoner ton koldioxid om året. Problemet är att fler utsläppsrätter på marknaden rimligtvis leder till billigare utsläppsrätter. Exakt hur många utsläppsrätter man måste sälja för att få in 20 miljarder euro går därför inte att säga. Lika svårt är det att veta exakt hur mycket utsläppen skulle ökat med anledning av förslaget. Men ju billigare utsläppsrätter, desto större utsläpp, säger hon.

Fakta

Det handlar förslaget om

  • EU-kommission vill ta pengar från utsläppshandelns så kallade marknadsstabiliseringsreserv för att finansiera krispaketet.
  • RePowerEU, ett krispaket som mildra effekterna av den pågående energikrisen. Tanken är att utsläppsrätter i reserven ska säljas så att RePowerEU kan tillgodogöra sig 20 miljarder euro.
  • Kritiker har påpekat att förslaget innebär billigare utsläppsrätter som kommer att öka utsläppen i Europa med 250 miljoner ton koldioxid om utsläppsrätterna säljs till dagens pris.
  • På måndagen kom EU-parlamentet överens om ett alternativt förslag där pengarna i stället tas från de återbetalningar från handelssystemet som i dag går till medlemsländerna.

Fossila satsningar tidsbegränsas

Den nya alternativa lösningen, som parlamentets miljöutskott enades om på måndagskvällen, innebär att pengarna till RePowerEU istället för marknadsstabilitetsreserven tas från det överskott som i dag betalas till ut till medlemsstaterna. Miljöutskottet kom också överens om att RePowerEU:s fossila satsningar skulle tidsbegränsas till 1,5 år.

– Att EU genom RePowerEU återinvesterar i ytterligare olje- och gasprojekt är i sig hål i huvudet. Vi måste bort från fossilgasen. Det är en läxa som EU borde lärt sig vid det här laget. Lösningen på energikrisen är knappast mer olje- eller gasinfrastruktur. Tyvärr lyckades vi inte driva igenom vår linje hela vägen, men vi lyckades tidsbegränsa de fossila satsningarna, säger Emma Wiesner.

Sannolikt att kommissionens förslag körs över

Enligt Emma Wiesner finns nu en bred majoritet i EU-parlamentet om att motsätta sig kommissionens ursprungliga förslag när det ska röstas om frågan om två veckor. Hon säger att också medlemsländerna i Rådet lagt fram ett liknande förslag.

– Sannolikt kommer EU-kommissionens förslag därför att köras över, vilket är bra.

Emma Wiesner säger dock att energikrisen i Europa sannolikt fortsätter vara ett hot mot det europeiska klimatarbetet.

– Just nu kommer förslag på lösningar i ett högt tempo utan att det görs seriösa och långsiktiga konsekvensanalyser. Från Centerpartiets sida är vi oroade för beslut som kortsiktigt avlastar elmarknaden men som på lång sikt får förödande konsekvenser, säger hon och nämner krav på pristak på fossilgas som exempel.

Skeptisk till förslag om solidaritetsbidrag

Emma Wiesner är också skeptisk till förslag om så kallade solidaritetsbidrag där delar av energiföretagens vinster beskattas och delas ut till hushållen.

– Vi ser oroat på den här typen av drastiska åtgärder. Många hävdar att elmarknaden inte fungerar. Men situationen som nu råder visar just att elmarknaden fungerar. De höga priserna är ett tecken på att vi befinner oss i en extrem gasbrist. Det enda som kan lösa energikrisen är ett ökat utbud och en minskad efterfrågan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.