22 industrier får 47 miljoner

22 företag får dela på 47 miljoner kronor som ska användas för att effektivisera deras energianvändning.

22 industrier får 47 miljoner

Pengarna delas ut inom programmet Effektivisering av industrins energianvändning – forskning och utveckling. Programmets mål är att bidra till att energin används mer effektivt inom svensk industri genom att utveckla verktyg samt bidra till ökad kunskap om effektivare energiprocesser.

Programmet delas in i fyra delområden, utveckling av separata processtekniker, samspel mellan tekniker och processer, samspel mellan industrier eller mellan industri och samhälle samt utveckling av verktyg för beslutsstöd och utvärdering.

– Under granskningen av ansökningarna har vi strävat efter att fördela programmets medel mellan olika industribranscher och projekt inom programmets fyra delområden, säger Anna Thorsell vid Energimyndigheten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.