217 miljarder ska utveckla transportsystemet

Idag lämnade regeringen sin infrastrukturproposition. Totalt vill de lägga 417 miljarder på infrastrukturen mellan 2010-2021.
– Vi gör nu en kraftig ambitionshöjning så att vi på allvar kan rusta och nyinvestera i svensk infrastruktur, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Av de 417 miljarderna vill regeringen avsätta 136 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga vägar, 64 miljarder kronor för drift och underhåll av järnvägar och att 217 miljarder ska användas för att utveckla transportsystemet. Då pratar man om investeringar i järnvägar, vägar och stora strategiska farleder och slussar, samt medfinansiering av vissa enskilda vägar.

Både Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet är kritiska till förslaget. Främst till att satsningen på vägar är för stor jämfört med satsningen på järnvägar.

– Höghastighetstågen kan börja rulla om 20-30 år, men för att snabbt locka fler att ställa bilen är det viktigt att satsa på sådant som snabbt ger resultat, exempelvis längre perronger, längre tåg och fler mötes- och omkörningsspår, säger Magnus Nilsson, trafikexpert på Naturskyddsföreningen, SNF.

En allvarlig brist enligt SNF är också att regeringen inte föreslår några ändringar av skatter och andra regler, exempelvis höjd bensinskatt, registreringsskatt eller beskattning av förmånsbilar.

Miljöpartiet är också snabba med att kommentera propositionen:

– Visionerna är för små. Det krävs en kraftsamling med betydligt större investeringar för att minska utsläppen och ställa om till en hållbar utveckling, kommenterar Peter Eriksson, språkrör för Miljöpartiet.

Regeringen själva hoppas i alla fall att propositionen bland annat ska leda till att akuta flaskhalsar i transportsystemet försvinner, att klimateffektiva resor och transporter underlättas och att samhällsnyttan kommer att öka.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.