2020-målen nås – men får inte ses som ett tak

Vi kommer att nå energimålen till 2020. Det var panelen som debatterade om ett hållbart energisystem på Energitinget överens om. Men målet får inte ses som ett tak. Och man måste våga släppa gamla tekniker.

2020-målen nås – men får inte ses som ett tak

Martina Kruger på Greenpeace är säker på att vi kommer att nå 20 procents förnybar energi till 2020. Dock menar hon att det finns en risk att målet ses som ett tak och att man inte strävar mot 100 procents förnybar energi.

– Det måste finnas en ambition att skärpa målet, säger hon.

Även Björn Sanden från Chalmers tror att målet nås och att många energitekniker kommer att växa fort. Han pekar också på möjligheten att hitta intressanta synergier exempelvis elbilar och solceller. Men det finns en viss risk att det blir konflikter mellan ny och gammal teknik.

– Exempelvis kan CCS vara ett sätt för kolkraften att hänga sig kvar.

Kjell Jansson på Svensk energi lägger till att ny teknik måste få konkurrensfördelar.

Från plikt till lust

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson anser att varje ny krona ska gå till det förnybara och för att lyckas med energieffektivisering krävs starka styrmedel. Han tror att det behövs styrmedel, exempelvis att man får betalt för att minska sin energianvändning och att feed in-tariffer börjar att användas i Sverige.

– Vi måste rigga politiken så att pengarna går från grått till grönt. Dessutom måste vi ifrån plikten till lusten, vi kan inte driva utvecklingen med hot, istället måste vi gå mot en ekoeffektiv ekonomi där vi både tjänar pengar och räddar världen, säger Svante Axelsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.