20 miljoner satsas på framtidens kollektivtrafik

Vinnova satsar tillsammans med Banverket och Vägverket drygt 20 miljoner kronor på utveckling av kollektivtrafiken. Totalt finansieras 23 forskningsprojekt.

Utveckling av system, teknik och produkter samt förändringar av regler och organisation ska ge bättre kollektivtrafik och ett mer effektivt utnyttjande av transportsystemet.

* Fem projekt på Lunds tekniska högskola finansieras med sammanlagt nästan fem miljoner kronor. Projekten studerar bland annat effekterna av regionaltågssatsningar, barns användande av kollektivtrafik samt effekterna av informationstjänster för resenärer.

* Ett projekt vid Göteborgs universitet finansieras med 1,3 miljoner kronor för att studera hur människor använder sin restid i regional kollektivtrafik. Ett projekt vid Chalmers i Göteborg finansieras med drygt 600 000 kronor för att studera effektivare pendling till större perifera arbetsplatser.

* WSP Analys & Strategi i Stockholm får finansiering av två projekt, varav ett ska utveckla resegarantierna inom kollektivtrafiken. På KTH i Stockholm finansieras sex stycken projekt med sammanlagt nästan fem miljoner kronor. Ett av projekten ska studera sambandet mellan körstil och åkkomfort i kollektivtrafiken.

– I framtiden måste fler människor resa kollektivt och då krävs en ständig utveckling av kollektivtrafiksystemet. De projekt som vi nu finansierar kan ge en både bättre och attraktivare kollektivtrafik, uppger Åsa Vagland, handläggare på Vinnova, i ett pressmeddelande.

Sammanlagt satsas 50 miljoner kronor på området under 2007–2011. Resterande 30 miljoner kronor planeras att utlysas under våren 2009. En strategi för forskning och utveckling kring framtidens avancerade persontransporter, till exempel spårbilar, ska utarbetas av myndigheterna och ska ingå i nästa utlysning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.