20 jättar kraftsamlar för hållbar utveckling

Hållbar utveckling 20 svenska företag har enats om fyra områden där de förbinder sig att ta en aktiv roll i arbetet för hållbar utveckling och minskad fattigdom.

20 svenska företag har, som första nationella företagargrupp i världen, antagit fyra centrala principer för hur de gemensamt ska medverka till hållbar utveckling och minskad fattigdom i det globala arbete som sker med nya utvecklingsmål efter 2015. Hållbarhet ska genomsyra verksamhet och affärsmodeller. Företagen understryker också betydelsen av att skapa fler och bättre jobb, systematiskt minska miljöpåverkan, samt bekämpa korruption och oetiska affärsmetoder.

Vd:arna i företagen ställde sig bakom principerna vid ett rundabordsmöte på Sida i Stockholm igår. Mötet på Sida kom till stånd som ett resultat av att Sverige har en aktiv roll i det globala arbete som pågår med en ny samlad utvecklingsagenda och vill samla aktörer från många olika delar av samhället i arbetet. Förutom näringslivet deltar även civilsamhället, ungdomar och forskare i en dialog om framtidsfrågor.

– Det svenska näringslivet tar nu ledningen internationellt i arbetet med att bidra till nya och genomförbara utvecklingsmål. Svenskt näringsliv ligger långt framme i arbetet inom bland annat miljöteknik, innovation, öppenhet och globalt ansvar, säger Sida generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

De medverkande företagen representerar ett brett spektrum av svenskt näringsliv. En del har egen tillverkning i fattiga länder andra är beroende av låg- och medelinkomstländer som marknader för att växa och investera. Dagens möte resulterade i en deklaration som beskriver ett antal områden där ett svenskt näringsliv har särskilt relevanta erfarenheter och kunnande kring hållbarhetsfrågor. Tanken är att företagen har en ökande betydelse för att bidra till en hållbar global utveckling och att de, enskilt eller med stöd från det svenska biståndet och globala FN-initiativ, ska kunna omsätta dessa områden i konkreta initiativ som förbättrar människors liv och skapar hållbar tillväxt.

De fyra principerna som undertecknades idag rör områden där den svenska modellen av företagande och ledarskap kan påverka och göra en verklig skillnad. Tekniska lösningar och innovation lyfts fram som särskilt viktiga medel inom de olika områdena, bland annat för att utveckla hållbara och prisvärda produkter och tjänster till nytta för fattiga människor.

De fyra principerna är:

– Integrera hållbar utveckling i verksamhet och affärsmodeller.

– Systematiskt minska miljöpåverkan och vara effektivare när det handlar om resursanvändning.

– Skapa jobb med anständiga villkor och utvecklingsmöjligheter, både för den egna arbetskraften och i leverantörsledet.

– Bekämpa korruption och oetiska affärsmetoder i de länder företagen verkar i.

Medverkande företag är Axel Johnson, Boliden, Elekta, Ericsson, Företagarna, GoodCause, H&M, IKEA, Indiska, Investor, PostkodLotteriet, Ratos, Scania, SPP, Swedfund, Systembolaget, Tetra Laval, 3W, Unilever och Volvo.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.