1600 ton bly i deponerat kristallglas

Forskning Gammalt kristallglas kan innehålla upp till 30 procent bly och deponierna runt om i Sverige är många. Med ny teknik kan glaset istället bli en värdefull resurs.

1600 ton bly i deponerat kristallglas
Christina Stålhandske

Runt om i Sverige finns det gott om gamla nedlagda glasbruk som en gång i tiden tillverkat allt från fönsterglas till vackra kristallglas. Efter sig har de lämnat stora glasdeponier. I de fall det rör sig om kristallglas innehåller deponierna en rad hälsofarliga ämnen, bland annat bly, arsenik och antimon. Det rör det sig om stora mängder eftersom blyinnehållet i glaset är cirka 30 procent.

En inventering som genomförts på 22 glasbruk i Kalmar och Kronobergs län visade att bara de deponierna uppskattningsvis innehöll 1600 ton bly.

Christina Stålhandske, Glafo
Christina Stålhandske, Glafo Foto: Elisabeth Flygt

– I Småland finns det ett glasbruk i nästan varenda by. I alla bruk där det tillverkat fina kristallglas finns de här deponierna, berättar Christina Stålhandske på glasforskningsinstitutet Glafo som är med och driver projektet.

 

Renar glaset

I ett projekt som kommer att pågå de närmaste 3,5 åren ska nu Glafo, tillsammans med bland annat Målerås och Nybro kommun, undersöka en ny teknik där deponerat kristallglas blir nya glasprodukter efter att bly, arsenik och antimon avskiljts från glaset.

För att få bort blyet måste glaset smältas om och det är den tekniken som nu ska testas i projektet. Målet är att få ett glasmaterial som är i princip helt rent från bly, högst 0,1 procent. Dessutom ska även arsenik och antimon tas bort. Tanken är också att man ska kunna sälja metallerna vidare till nya användningsområden. Under första året kommer tekniken att testas i liten skala men sedan ska mängderna höjas. När projekttiden på 3,5 är över hoppas Christina Stålhandske att det finns en entreprenör som kan ta över verksamheten och återvinna glasdeponierna i stor skala.

– Vi vill få en fortsättning efter projekttiden, det är en viktigt pusselbit om vi ska kunna rena glasdeponierna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.