150 meter högt vindkraftverk i trä kan bli verklighet

Vindkraft En ny träkonstruktion kan göra vindkraftverken mer lönsamma i framtiden. På Chalmers har startupföretaget Modvion tagit fram en lösning som sänker kostnader för vindkraftverk med 40 procent. Nämligen med ett högt vindkraftverk i trä.

150 meter högt vindkraftverk i trä kan bli verklighet
Foto: Shutterstock

150 meter högt vindkraftverk i trä kan bli verklighet.

– Det blåser starkare och stabilare på högre höjder. Större rotorblad kan driva en större generator. Därmed får vi ett lågt pris per tillverkad kilowattimme på den energi vindkraften tillverkar, säger Otto Lundman, vd på startupföretaget Modvion, utvecklat på Chalmers.

Ska resas på Björkö

Modvions första prototyp, i en femtedels skala, är ett 30 meter högt torn som ska resas på Björkö i Göteborgs skärgård i början av 2019. Det första fullskaletornet blir klart för leverans 2020.

Att alla delar till tornet tillverkas i laminerat trä innebär en avsevärt lägre totalkostnad än för de traditionella ståltornen.

40 procent billigare

– Vi räknar med en total besparing på 40 procent, vilket ger investeringen en helt ny lönsamhet. Förutom vinsterna för miljön, säger Otto Lundman.

Står trätornet lika stabilt som ett vindkraftstorn av stål?

– Ja. Vi har utförliga data från datorsimuleringar på allt tänkbart och otänkbart som kan inträffa. Vi har också låtit provningsanstalten RISE dra sönder förband av monterade trämoduler, som vi skurit ut från tornväggen, säger Otto Lundman.

Modvion har utvecklats ur Chalmers Entreprenörskola. Vindkraftsprojektet delfinansieras av Energimyndigheten tillsammans med Moelven Töreboda, Pretec, Skellefteå Kraft, RISE och Chalmers.

Läs mer: 700 nya laddplatser utlovas i norr

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.