120 000 ton mindre koldioxid under 2008

Bränsleeffektivare transporter och fordon, smartare logistiklösningar och förnybara bränslen. Det är lösningar som har lett till att grundarna i nätverket KNEG – klimatneutrala transporter har minskat sina koldioxidutsläpp med 120 000 ton under 2008. Grundarna är Preem, Schenker, Volvo lastvagnar, Vägverket, Göteborgs universitet samt Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers som också har utarbetat indikatorer som gjort det möjligt att följa upp arbetet för klimatneutrala godstransporter.

Resultatet är fördelat på följande aktiviteter under 2008:

70 500 ton beror på bränsleeffektivisering av lastbilar.

36 100 ton beror på ökad låginblandning av förnybart drivmedel i diesel.

13 400 ton beror på utbildning i sparsam körning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.