nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Vitesrisk för kväveutsläpp

Sverige riskerar vite på närmare hundra miljoner kronor. För 14 år sedan trädde EU:s krav på kväverening i kraft i Sverige men fortfarande klarar inte sex svenska reningsverk att leva upp till kraven.

  • Annons 1

Höga kvävehalter kan leda till övergödning och algblomning. EU:s direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse ställer krav på reningen av kväve och infördes 1991. I Sverige började det inte gälla förrän 1998. I oktober 2009 fastslog EU-domstolen att Sverige inte uppfyller gällande krav.

Enligt miljöminister Lena Ek är det troligt att EU-kommissionen kommer att stämma Sverige för att inte ha levt upp till kraven i den fällande domen. Det kan dels medföra ett yrkande på standardbelopp om minst 21 miljoner kronor, dels ett löpande vite som vid ”medelsvår överträdelse” ligger kring 260 000 kronor om dagen. Årligen skulle den summan medföra kostnader på 95 miljoner kronor, skriver Svenska Dagbladet.

Samtliga sex verk som inte klarar kraven har i dag vidtagit åtgärder för att minska utsläppen av kväve, men det kommer att dröja flera år innan effekterna av åtgärderna syns. I värsta fall kan Sverige tvingas betala vite under tiden.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer:

Låt oss satsa på en giftfri miljö

Sveriges kommuner och regioner behöver bättre förutsättningar för att jobba med miljökvalitsmålet Giftfri miljö. Nu har organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer skickat en gemensam skrivelse till miljö- och energidepartementet för att lyfta frågan.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hälften av alla företag brister i förebyggande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser visar att över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

Nytt index mäter luftkvaliteten i europas städer

Vill du veta hur ren luften är där du bor? Nu lanserar Europeiska miljöbyrån ett index som bygger på 2 000 mätstationer runt om i Europa.
– Luftutsläppen är en osynlig mördare, sade EU-kommissionär Karmenu Vella i samband med att indexet släpptes.