nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Visar vägen till ett energieffektivare Sverige

Ökat stöd till energieffektivisering i byggnader, höjd fordonsskatt och tydligare byggregler. Det är några av de åtgärder som Energieffektiviseringsutredningen presenterar i sitt slutbetänkande Vägen till ett energieffektivare Sverige.

  • Annons 1

– Energieffektivisering är en sparbössa och gör att vi hushållar med jordens begränsade resurser. Det är bra för klimatet och tryggar vår energiförsörjning, säger Tomas Bruce, regeringens särskilda utredare.

Utredningens slutbetänkande Vägen till ett energieffektivare överlämnas idag till näringsminister Maud Olofsson. Där presenteras ett förslag om ett kraftigt förstärkt bidragspaket till energieffektiviseringar i byggnader, höjda drivmedelsskatter, höjd fordonskatt för bilar med hög bränsleförbrukning, höjda produktions- och konsumtionsskatter på energi, skärpta byggregler och utvidgade program för energieffektiviseringar inom industrin.

EG-direktivet

Den offentliga sektorn ska bidra genom ambitiösa energieffektiviseringsprogram i stat, kommuner och landsting. Bland annat föreslås det att kommunerna ska erbjudas att teckna avtal om energieffektivisering med staten och att ett forum för energieffektivisering ska stå för informationsinsatser.

Enligt EG-direktivet om energieffektivisering ska medlemsstaterna effektivisera energianvändningen med minst nio procent till år 2016. Sverige ska också följa upp resultaten, redovisa och lägga fram nya handlingsplaner för kommissionen år 2011 och 2014.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4