nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Vindkraften växer

Men osäker utveckling framöver

Vindkraften växter snabbt på flera håll i världen. I Tyskland är förnybart för första gången större än brunkol och i Skottland har förnybar energi, främst från vind- och vattenkraft, gått om kärnkraften. Men någon vindboom kommer vi inte att se framöver, åtminstone inte i Sverige.

  • Annons 1

I veckan släppte Svensk Vindenergi ny statistik för 2014. Vindkraftsproduktionen ökade under 2014 från 9,9 till 11,5 TWh jämfört med förra året och har fyrdubblats på fem år. Numera motsvarar vindkraften cirka 8 procent av den svenska elanvändningen. Totalt installerades 396 nya vindkraftverk vilket är nytt utbyggnadsrekord.

Framåt för förnybart

Även internationellt ökade investeringarna i vindkraft med elva procent till 99,5 miljarder under förra året enligt en analys gjord av Bloomberg New Energy Finance.

I Danmark har vindkraftens andel av elenergin mer än fördubblats under de senaste tio åren och stod 2014 för 39 procent av all elenergi som förbrukades i landet.

Inget trendbrott

Enligt Mattias Wondollek, analytiker Svensk Vindenergi rör det sig dock inte om något trendbrott i Sverige då det är långtifrån självklart att utbyggnaden fortsätter i samma takt.

Mattias Wondollek– Nej, det är rekordmycket som har installerats under 2014, men utbyggnadstakten har varit lite upp och ned de senaste åren, konstaterar han.

Det som talar för minskade investeringar är ett lågt elpris i kombination med ett överskott av elcertifikat vilket innebär att vinstmarginalerna krymper. Den utbyggnad som skedde under 2014 är i huvudsak effekten av beslut som togs för några år sedan då kalkylerna såg bättre ut. Det som talar för att utbyggnaden ändå inte kommer att stagnera är att tekniken har blivit så pass billig.

– Vi förväntar oss inga fler utbyggnadsrekord de kommande åren men vi räknar samtidigt inte med att det blir någon tvärinbromsning, säger Mattias Wondollek.

På Svensk Vindenergi ser man dock fram emot att kvoterna i elcertifikatsystemet ska justeras från och med 2016 med hänsyn till tidigare felbedömningar, åtgärder som kommer att minska överskottet och återfå systemet i balans. Dessutom behöver det sättas nya mål för förnybar elproduktion efter 2020.

– Det finns inget utbyggnadsmål för Sverige efter 2020 vilket behövs om utbyggnaden ska kunna fortsätta. För investerarna är det viktigt med långsiktighet i systemet, konstaterar Mattias Wondollek.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.