nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Vill göra om energimärkningsskala

EUs energimärkning är förvirrande. Nu vill kommissionen ersätta den nuvarande med en ny.

FOTO: Flickr
  • Annons 1

A+, A++ eller A+++? Att förstå EUs system för energimärkning är inte enkelt. Att allt fler plus kommit till under de senare åren beror på att många produkter blivit bättre och bättre och det har varit ett sätt att visa på utvecklingen. Men nu anser EU-kommissionen att märkningen blivit förvillande. Konsumenterna kan förledas att tro att den inköpta produkten märkt med A+ är den bästa på marknaden – när det i verkligheten kan finnas produkter märkta med A+++. Komissionen föreslår därför en återgång till en skala som omfattar A-G. Till att börja med ska inga produkter finnas i de högsta klasserna A och B, för att ge utrymme för innovation. Dessutom vill man skapa en databas som ska innefatta samtliga produkter på marknaden. Syftet är att förbättra kontrollen av att energimärkningen är riktig. Förslaget ska nu behandlar i EU-parlamentet och Europeiska rådet. Minst fem år kommer det att ta innan ett nytt system har slagit igenom.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.